Norsk ungdom med fremtiden i sikte

– For meg er det viktig å skape noe eget. Lage det sjøl – ikke bare ta fra andre. Jeg tror det vi lærer her kan hjelpe meg når jeg vil starte noe eget senere.

Det sier Marius Eggan (16). Han går i første klasse på studiespesialisering med entreprenørskap på Thora Storm videregående skole i Trondheim. Et studie som ifølge skolens nettsider vil ha ekstra fokus på kreativitet og nyskaping, og en del av opplæringen vil foregå utenfor skolen – i samarbeid med bedrifter og organisasjoner.

Samarbeidet med bedrifter skjer allerede i første klasse, når elevene får utdelt en mentorbedrift de skal samarbeide med gjennom seks utplasseringer i perioden februar til april. Gjennom disse utplasseringene skal elevene få innblikk i temaer som rekruttering, det internasjonale samfunnet, arbeidsmiljø, HMS og kommunikasjon. I tillegg skal elevene gjennomføre oppgaver i matematikk, ha presentasjoner for bedriften og få hjelpe til med å løse problemstillinger bedriften står ovenfor.

Artikkelen fortsetter under bildet

Marius (f.v.), Eivind og Simen gleder seg til å få et innblikk i arbeidslivet, og kanskje bidra med et ungdommelig blikk på noen av problemstillingene firmaet de skal til står i.
Marius (f.v.),Eivind og Simen gleder seg til å få et innblikk i arbeidslivet,og kanskje bidra med et ungdommelig blikk på noen av problemstillingene firmaet de skal til står i.

Fulle av forventninger

Jeg møter Marius sammen med klassekompisene Eivind Engan (16) og Simen Aarnseth (17) etter at de for første gang har møtt bedriften de skal samarbeide med de neste månedene – som i deres tilfelle er Myworkout.

Guttene sitter på rekke og rad på lærerværelset. De skulle egentlig vært i mattetimen, men synes det er helt greit å få utsatt regnestykkene litt. Alle tre er fulle av forventninger til tiden som kommer, og gleder seg til å få en smakebit av livet som venter dem etter noen år med studier.

– Det er noe annet å lære gjennom erfaringer enn å sitte og lese om det på skolebenken. Også lærer vi kanskje litt om feilene som mentoren vår har gjort tidligere – da går ikke vi i samme fella senere, sier Marius.

– Det er også en god mulighet til å få innsyn i arbeidslivet og hvordan det er å starte for seg selv. Vi kan begynne å skape nettverket vårt, og komme i kontakt med flere folk som kan hjelpe oss senere, legger Simen til mens de to andre nikker samtykkende.

Må svette litt

Allerede andre uka på skolen blir elevene utfordret til å tenke på fremtiden og hva de kunne tenke seg å drive med når de er ferdig med studiene. Rektor ved Thora Storm, Anne Karin Sveinall, sier dette er med på å motivere dem opp mot mentorprosjektet som starter i andre semester.

– Vi har et møte med elever og foresatte der vi introduserer at de må begynne å tenke på hva de vil bli når de blir store. De må selv komme opp med hva slags bransje, bedrift eller virksomhet de ønsker å ha som mentorbedrift. Her må de svettes litt, for det er ikke så lett å finne ut hva man vil, sier hun.

Da jeg spør elevene om hva de kunne tenke seg å jobbe med blir de først litt usikre.

«Det har vært litt frem og tilbake», «Hva man interesserer seg for endrer seg jo i løpet av årene», «Jeg tenker at hva slags bedrift jeg ønsker å starte kommer etter hvert», «Det er jo nesten umulig å si».

Men etter en liten stund kommer ideene rullende – alt fra miljøvennlige energikilder til dataspill og apper skal skapes og selges internasjonalt. Det er tydelig at svettingen har gitt utslag allerede.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rektor Anne Karin Sveinall sier hun får mye gode tilbakemeldinger om mentorprosjektet fra både elever og bedrifter.
Rektor Anne Karin Sveinall sier hun får mye gode tilbakemeldinger om mentorprosjektet fra både elever og bedrifter.

Dyrebar erfaring

«Husk å dra rett til mattetimen når dere er ferdige med intervjuet da».

De tre kompisene nikker høflig mot læreren som sniker inn en liten påminnelse mellom spørsmålene.

Studiespesialisering med entreprenørskap er et populært studie, og snittet for å komme inn er høyt. Marius, Eivind og Simen tror det er med på å skape et positivt læringsmiljø der studentene har høye forventninger til både skolen
og seg selv – og selvfølgelig har de også forventninger til hva de kommer til å lære i løpet av samarbeidet med Myworkout

– Jeg forventer at vi får erfaringer som vi kan ta med oss når vi skal lage ungdomsbedrift neste år, og kanskje når vi ønsker å skape en gründervirksomhet selv. Lære hvordan det er å være i næringslivet og arbeidslivet, sier Eivind.

– Vi fikk jo komme med ønsker til hva slags type bedrift vi ønsket å være utplassert i. Jeg skrev spesifikt at jeg ønsket å ha en mentor som har startet en bedrift før, og så startet opp igjen. Da vet han hvilke feil han gjorde i det første firmaet, som han rettet opp i det andre – han har kunnskap om hva som funker og ikke når en bedrift er i oppstartsfasen, forklarer Marius.

Rektor Sveinall, sier hun ser en forandring hos elevene gjennom studieperioden, og at erfaringen de får med seg er dyrebar.

– Det viktigste er jo den ballasten elevene får med seg. De får en ansvarsfølelse, de må jobbe mye mer selvstendig og de må jobbe mye mer tverrfaglig. Her nytter det ikke bare å være skoleflink – du kan ikke pugge deg til gode resultater innen entreprenørskapsfaget, fastslår hun.

Videre sier hun de får masse positive tilbakemeldinger på mentorprosjektet – og hele studiespesialiseringen generelt.

– Elevene gir uttrykk for at det er et privilegium å få gå på et sånt studium, at de har fått med seg noe spesielt.

Positivt for alle

Daglig leder i Myworkout, Knut Løkke, har vært med på mentorprosjektet i flere år, og han legger trykk på at han har fått mye tilbake av å være mentor. Han sier han har møtt løsningsorienterte og engasjerte ungdommer, som virkelig har imponert han. Noe de andre bedriftene på møtet også ga uttrykk for.

Frode Kalland i Sparebank 1 Midt-Norge skal være mentor for første gang, til tross for at banken har vært mentorbedrift siden 2007, og sier han også gleder seg til å se hva elevene sitter på av kunnskaper.

– Vi vil blant annet høre deres synspunkter om rekruttering til bedriften og hva de tenker om strategien vår. I tillegg får de muligheten til å være med på kundemøter og mye annet spennende. Vi vil utfordre dem og gi dem et innblikk i hva det vil si å jobbe i bank, sier Kalland.

Kalland påpeker at det også for dem er en vinnvinn-situasjon å dele sin kunnskap med entreprenørelevene ved Thora Storm, men at de ser vinningen for banken litt lengre frem i tid.

– Vi er jo en regional sparebank og ønsker at mange utdannes og starter opp bedrifter i denne delen av landet. Skapes det ikke verdier her, vil det jo være krise for oss. Vi lever av å finansierer bedrifter og prosjekter i Trøndelag og Nordvestlandet, og er opptatt av at det skal være en region i vekst.

– Så vi har et langsiktig perspektiv på forventningene våre til samarbeidet. Vi håper vi får skapt et engasjement hos elevene, som de vil ta med seg videre når de utdanner seg og skal ut i arbeidslivet, avslutter han.