Endring i nordmenns treningsvaner

I mai og juni gjennomførte markedsanalyse-selskapet Opinion en befolkningsundersøkelse på oppdrag fra Virke. Bestillingen ble gjort for å kartlegge nordmenns treningsvaner. Totalt 2044 personer deltok på undersøkelsen som hadde hele den norske befolkningen, over 18 år, som målgruppe. En liten del av befolkningen, men kanskje nok til at man kan se på trender i samfunnet – og trenden ser i så fall positiv ut.

Hele 77 prosent av de som deltok sier at de trener én gang i uken eller mer. Sammenligner du dette med tall fra 2013 er nordmenn mer aktive, med vekt på ”menn”. Kvinnenes aktivitetsnivå har nemlig holdt seg ganske stabilt, mens mennene trener mer nå enn i 2013.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ALEX

Aktivitet avler aktivitet

Et annet interessant resultat ved undersøkelsen bygger oppunder hypotesen om at aktivitet avler aktivitet. Det viste seg nemlig at de som var blant de mest aktive i undersøkelsen også var aktive på flere arenaer. Dette gjaldt spesielt de som trener på treningssenter, da de gjerne tar en sykkelturer, fotturer eller gjør en annen aktivitet i tillegg til sentertreningen.

Sammenlikner du disse resultatene med den tilsvarende undersøkelsen gjennomført i 2013 viser den at det er en økning i aktiviteten innenfor alle treningsarenaer. Med andre ord: den norske befolkningen er generelt mer aktiv.

Ønsker du å lære om effektiv trening du kan gjennomføre ute? Klikk her for å lese mer!

Trener helst alene

I undersøkelsen ble deltakerne spurt om de oftest trente sammen eller alene. Blant mennene var det et klart flertall som trente utelukkende individuelt – hele 76 prosent. Kvinnene er derimot litt mer sosiale og 55 prosent i denne gruppen krysset av for at de trener alene.

Også her er det en utvikling. Til tross for en økende tilgang til gruppetimer på treningssentre, bootcamper og treningssamlinger svarte en økende andel at de trener utelukkende alene i 2015, sammenliknet med 2013. Hvorfor vi trener mer alene sier derimot ikke rapporten noe om.

På myworkout.no finner du flere timer med partrening. Klikk her for å prøve en av våre partimer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

kettlebellsuten-tekst

Mangler motivasjon

”Våre viktigste strategiske satsingsområder er for tiden knyttet til antidopingarbeid, økt kompetanse i bransjen og fjerning av hindringer for økt fysisk aktivitet og trening.” – Virke Trening

Virke jobber blant annet med å få fjernet skatt på trening betalt av arbeidsgiver, så arbeidsgivere lettere og billigere kan tilby trening til sine ansatte. Men hva er det som gjør at mannen i gata velger den inaktive livsstilen framfor en bedre helse og, potensielt, et lengre liv.

I følge rapporten oppgir én av tre inaktive at de mangler motivasjon, i tillegg til at trening rett og slett er kjedelig. I tillegg krysset én av tre kvinner av sykdom og skade som årsak.

Det som er overraskende i dette punktet er at årsakene ”har ikke tid” og ”har ikke råd” er redusert kraftig siden 2013. Kun 5 prosent sier nå at de ikke har råd, mens 10 prosent sier de ikke har tid, i motsetning til henholdsvis 11 og 25 prosent i 2013.

Klikk her for å lese om hvordan du kan forlenge ditt liv med opptil 15 friske leveår.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Motbakke-4x4

Hva kan få folk i aktivitet?

Skal man tro på tallene i undersøkelsen kan det virke som helsemyndighetenes råd står svakt i kurs hos den norske befolkningen. Det er nemlig bare tre prosent av de spurte som ville begynt å trene dersom de fikk det anbefalt av helsemyndighetene. Her er mennene også mer skeptiske en kvinnene.

Det deltakerne svarer er at de trenger er en dytt for å komme i gang, i tillegg til veiledning. Likevel oppgir nesten en tredjedel av de som ikke trener at de ikke ville begynt å trene uansett.

På myworkout.no finner du flere gode instruksjonsvideoer, samt en digital personlig trener som guider deg gjennom godt over 500 forskjellige øvelser med apparater, utstyr og egenvektsøvelser. Vi samarbeider også med to anerkjente medisinprofessorer ved NTNU som sørger for at vi kan tilby forskningsbasert trening som virker. I tillegg får du tilgang til en egen profil med treningsstatistikk og kalender, så du kan ha full oversikt over treningen din. Klikk her for å lese mer om Myworkout.