Norske ungdommer sitter nest mest i verden

I følge Helsedirektoratet avtar aktivitetsnivået fra fylte 15 år, og de skriver på sine sider at kun halvparten av 15-åringer i Norge møter kravet om fysisk aktivitet. Myworkout ønsker å ta tak i dette og utfordre denne aldersgruppen til å snu den negative trenden.

Camp Creative 2015

Hvert år møtes ungdom i alderen 16-19 år på gründercampen Camp Creative på Thora Storm VGS; En møteplass der kreativitet og nytenking er i sentrum. Der får ungdommene tildelt et oppdrag av en oppdragsgiver fra offentlig eller privat sektor, og de får ikke vite noe om verken oppdraget eller giveren før campen er i gang. Da har de omtrent 20 timer på seg før bidraget deres skal leveres inn og presenteres for en ekstern jury. I år var oppdragsgiveren Myworkout.

Se video fra Camp Creative 2015:

[vimeo code=»143716169″]