Lynkurs i kart og kompass

Toppbilde: Slettningsbu. Foto: DNT/Flickr

Da vi besøkte Trondheim Turistforening tidligere i mars fikk vi et lynkurs i hvordan man bruker kart og kompass. Siden påsken nærmer seg, tenkte vi å dele denne kunnskapen med dere, så dere slipper å gå dere vill på påskefjellet eller i skogen – og husk en kartmappe til kartet så du holder det inntakt på hele turen.

Orienter kartet

Det første du må gjøre er å orientere deg på kartet. Dette gjør du ved å holde kartet så det stemmer overens med terrenget du befinner deg i. Nord på kartet skal da peke mot nord på kompasset. Finn deretter ut hvor på kartet du befinner deg.

Når du har funnet ut hvor på kartet du er (A), må du finne ut hvor du skal (B). Plasser deretter kompasset oppå kartet og la kanten på kompasset gå fra stedet du er til stedet du skal. Marsjretningspilen må peke den veien du skal, ikke bry deg om kompassnåla enda (se bilde).

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 11.17.52
Legg kanten på kompasset langs veien du skal gå – Fra A til B.

Finn marsjretningen

Deretter dreier du kompasshuset til nord-pilen og linjene i kompasset er parallelle med linjene på kartet. Løft kompasset og hold det vannrett i hånda, før du snur deg til kompassnåla ligger parallelt med nord-pilen. Kompassnåla skal nå peke mot N-merket inne i kompasshuset, mens marsjretningspilen peker i den retningen du skal gå.

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 11.22.17
Drei kompasshuset til nord-pilen (den tykke røde pilen) peker mot nord, og linjene i kompasset er parallelle med linjene på kartet.
Skjermbilde 2016-03-18 kl. 11.24.55
Løft kompasset og drei det kompassnåla skal peker mot N-merket inne i kompasshuset. Da peker marsjretningspilen (som pekes på i bildet) i den retningen du skal gå.

 

Øvelse gjør mester

Turistforeningen sine sider anbefaler de alle å trene på å bruke kart og kompass, men da gjerne på godværsdager og i merkede løyper.

”De som ikke bruker kart og kompass, får dessuten en fattigere turopplevelse. Mye av gleden ved en fjelltur er jo nettopp å bli godt kjent i et nytt område, og å lære seg navn på fjell og formasjoner du vandrer forbi.  Du bør derfor gjøre det til en vane å følge med på kartet underveis slik at du alltid vet hvor du er.” – dnt.no

Klikk her for å lære mer om kart og kompass, på Den Norske Turistforeningens egne sider.