Statoil trener med Myworkout

Trening for bedrifter

Myworkout tilbyr trening for bedrifter, hvor ansatte får motivasjon og instruksjon til effektiv trening. På denne måten får bedriftens ansatte muligheten til å ta vare på sin egen helse og få oppleve gleden av mestring, trivsel og samhold uavhengig av alder, bosted eller fysisk form. Bedriften får se «return on investment» på en tydelig og forståelig måte gjennom rapporter som viser bedriftens fysiske helsetilstand, basert på snitt utvikling i biologisk alder og aktivitet.

Tilpasset offshore og maritim industri

Nå har Myworkout også utviklet en tilpasset treningsløsning for offshore og maritim industri.

Her kan du lese en artikkel om det bransjetilpassede produktet: http://www.adressa.no/pluss/okonomi/2017/09/27/Egen-treningsapp-for-offshoreansatte-15360063.ece

Myworkout har fullført et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt med Statoil som krevende pilotkunde. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med NTNU, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Prosjektet gikk ut på at Myworkout skulle utvikle en forebyggende vedlikeholdsløsning av menneskelig personell i offshore- og maritim industri, som kan dokumentere fysisk helsetilstand med vitenskapelig presisjon. Utfordringene i prosjektet var å utvikle en treningsløsning som fungerte både på land og på installasjoner til havs. For å møte disse utfordringene har Myworkout testet ut tilpasset trening med ansatte på Statoil Troll B- plattformen der målet var å utvikle og verifisere en fullverdig og kommersielt gjennomførbar treningsløsning for industrien. Måleparameteret for vurdering av måloppnåelse var fremgang i biologisk alder, som er basert på den ansattes forbedring i maksimalt oksygenopptak i prosjektperioden. Denne parameteren omfavner alle kritisk suksessfaktorer, som deltakelse, motivasjon, instruksjon, kommunikasjon, tekniske funksjonaliteter og fysiske hindre i infrastrukturen.

Prosjektet er nå fullført med stor suksess.

Her er en video fra prosjektet:

Dersom du er interessert i mer informasjon om trening for bedrifter, send epost til post@myworkout.no