Årsmelding Treningsklinikken, en del av Myworkout AS

treningsklinikken

Gründerbedrift skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år

I løpet av 2018 har Treningsklinikken, som er en del av gründerselskapet Myworkout AS, levert følgende verdier:

  • 2520 år redusert biologisk alder – det gir i snitt en reduksjon på 12 år biologisk alder per pasient
  • Årlig sykefravær forventes dermed å reduseres med 735 dager
  • Noe som tilsvarer en årlig reduksjon av sykefraværskostnad på 2 190 300 kr
  • Som på sikt vil spare samfunnet for 2 mrd. 520 mill. kr

Inaktivitet, et globalt helseproblem

Initiativet til klinikken ble tatt av medisinprofessorene ved NTNU og St Olavs Hospital, Jan Hoff og Jan Helgerud. Treningsklinikken er en del av Myworkout, et norsk selskap bestående av forskere, helsepersoner og teknologer, med mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet som omfatter 70% av befolkningen.

Hoff og Helgerud har en massiv forskningsproduksjon på bruk av trening som forebygging, behandling og rehabilitering. Det tar ofte lang tid fra publisert forskning til implementering i klinikk. Treningsklinikken ønsker å korte ned denne tiden ved å knytte klinikk nærmere forskning.

Les årsmeldingen her:

https://www.canva.com/design/DADWotMwu3I/view
Fantastiske resultater for Treningsklinikken i 2018.

I regi av Helse Midt-Norge tilbyr klinikken rehabilitering av hjertesykdom, lungesykdom eller revmatisk sykdom. Ved behandling får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningprogram. Formålet er å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom, ved å forbedre din fysiske kapasitet. Klinikken samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling. Med henvisning fra lege betaler du kun egenandel. Kontakt din lege/spesialist for en henvisning eller les mer om behandlingen her 👇