Har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Det er bevist igjen og igjen, og i flere land, at bedre helse vil redusere antall sykedager og plager for dine ansatte. Dette vil videre gi mindre behandlingskostnader for det offentlige – men vet du hvor mye samfunnet og arbeidsplassen din vil spare på at du og dine kollegaer er mer aktiv?

Nordmenn blir stadig mindre aktive og dette gir oss en desto større vei å gå for å oppnå noen tydelige anbefalinger. Helsedirektoratet, anbefaler alle mellom 18 og 64 år, minst 150 til 300 minutter moderat intensitet pr uke, eller 75 til 150 minutter med høy intensitet pr uke. Du kommer langt hvis du oppfyller Myworkouts råd om 32 HIT-minutter i uka. Får vi til dette kan vi spare samfunnet for opptil 455 milliarder kroner – årlig!

Samfunnsøkonomisk gevinst

Nå skal det sies at hele Norges befolkning ikke kan, av forskjellige årsaker, følge disse anbefalingene, eller gi de samme økonomiske avkastningene – uansett hvor mye de trener. Det gir derimot en indikasjon på hvor mye inaktivitet koster samfunnet.

Årsakene til den enorme økonomiske gevinsten er mange, men noe av det samfunnet ville «tjent» penger på er at aktive personer generelt er mer deltakende samfunnsborger og krever mindre helseutgifter. Spesielt spiller helseutgiftene en stor rolle i dette regnestykket, da det i 2013 ble brukt omtrent 288 milliarder kroner på helseutgifter til nordmenn. Noe som tilsvarer nesten 57 000 kroner per innbygger.

Helseutgiftene kommer blant annet som følge av de 30 livsstilssykdommene man kan pådra seg dersom man er for lite aktiv. Over 40 prosent av Norges befolkning lever nå med en stor risiko for å sitte på seg én av disse sykdommene, et dårligere liv og (ikke minst) et kortere liv.

Bedriftsøkonomisk gevinst

En annen årsak til den samfunnsøkonomiske gevinsten er at aktive personer har større arbeidskapasitet enn de inaktive. Det betyr at effektiviteten på jobb øker, noe som også kommer samfunnet til gode. Men hva betyr denne økningen i arbeidskapasitet for en arbeidsgiver?

De 40 prosentene som har, eller er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer er mindre effektive på jobb, har flere sykedager og koster en arbeidsgiver, eller samfunnet, nesten 2000 kroner per dag de er borte fra jobb.

Trening i arbeidstiden

I 2011 la svenske forskere frem en rapport som viste at det vil være lønnsomt for bedrifter å la sine ansatte bruke litt av arbeidstiden sin på trening. Nettopp fordi den tiden de ansatte bruker på trimrommet, blir veid opp av økt produksjon og færre sykedager. Bedriften der forsøket ble gjennomført økte med andre ord produksjonen sin, uten å øke antall ansatte – kun ved å la de bruke tid på å trene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også tatt for seg en rekke undersøkelser om aktivitetsnivå knyttet opp mot arbeidskapasitet. Deres konklusjon er også at fysisk aktivitet gir en signifikant effekt på produktiviteten.

Ikke bare kroner og øre

Det er ikke bare en økonomisk gevinst ved at ansatte i en bedrift begynner å trene. Det er også positivt for arbeidsmiljøet. Ansatte som trener er mer positive, tar lettere på utfordringer og bidrar generelt til et bedre miljø på arbeidsplassen.

Fysisk aktivitet er spesielt gunstig for hjernens eksekutive funksjoner, som er hjernens evne til problemformulering, organisering, planlegging og gjennomføring av oppgaver. Slike funksjoner har vesentlig betydning for fungering i dagliglivet generelt og arbeidslivet spesielt.

Så da kommer spørsmålet igjen, har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Kilder:

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels, Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise (2011), Ulrica von Thiele Schwarz and Henna Hasson

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivtet i befolkningen (2014), Helsedirektoratet

Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140 (2014), Helsedirektoratet

Er det mulig å beregne verdien av liv og helse? (2014), Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet gir stor gevinst (2014), Norsk Helseinformatikk

En samfunnsøkonomisk analyse av et tilbud om tre timers fysisk aktivitet i uka i den betalte arbeidstiden (2010), Kristoffer Koren Sørvang

Unhealthy diets & physical inactivity (2009), Verdens Helseorganisasjon

Hva er utholdenhetstrening?

Utholdenhet er musklenes evne til å utføre arbeide over en viss tid. Når du trener utholdenhet forbrenner musklene energi, fortrinnsvis i form av karbohydrater og fett, ved hjelp av oksygen. Oksygentilførselen til musklene dine er derfor den viktigste faktorene som spiller inn på utholdenheten din. Utholdenhetstrening er også viktig for hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen. 

Får musklene dine for lite oksygen vil det føre til en opphopning av melkesyre, som får musklene til å stivne, og du blir nødt til å stoppe opp arbeidet. Dette kalles anaerob utholdenhet. Får derimot musklene dine nok oksygen heter det aerob utholdenhet. Da vil du holde melkesyra på avstand, og kunne utføre et mye lengre arbeide.

Test ditt oksygenopptak med Myworkout GO. Last den ned gratis til iOS eller Android

Artikkelen fortsetter under bildet.

timthumb

Utholdenhetstrening øker hjertets pumpekapasitet

Men hva bestemmer om du klarer å få nok oksygen til musklene?

Hjertet!

Professor i medisin, Jan Hoff, sier hele hensikten med utholdenhetstrening er å øke størrelsen og elastisiteten på hjertet og i blodårene, som igjen øker det maksimale oksygenopptaket.

– Hos gjennomsnittlige 20-årige menn er hjertets pumpekapasitet omtrent 20 liter per minutt. Hos en topp utholdenhetsidrettsutøver er kapasiteten derimot det dobbelte, noe som tilsvarer fire kjøkkenkraner mer blod på full åpning, sier Hoff.

– Hjertet vårt, som kun er på størrelsen med en knyttneve, er en særdeles effektiv pumpe, legger han til.

I følge professoren er det bare hos svært utrente personer begrensningen i aerob utholdenhet er knyttet til forhold ute i kroppens muskler, og ikke hjertets pumpekapasitet. Er du i veldig dårlig form kan for eksempel kapillærnettet ditt, de minste blodårene i kroppen, være redusert. Noe som vil begrense oksygentilstrømmingen til muskelcellene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

utholdenhetstrening

Makspuls

Den høyeste hjertefrekvensen din, makspulsen, er bestemt av arv og forandrer seg ikke uansett hvor mye du trener. Derimot synker den litt med alderen. Hjertets evne til å pumpe blod er derfor avhengig av hvor mye blod som kan pumpes i hvert slag – såkalt slagvolum.

– Slagvolumet øker ved at hjertet blir større med trening som utfordrer hjertevolumet og at det blir mer elastisk, sier Hoff.

Tidligere har det vært vanskelig å måle hjertets slagvolum. Man har antatt du nådde fullt slagvolum dersom du løp på langkjøringsintensitet, som er omtrent 70 prosent av makspuls. Dette ble derimot tilbakevist da forskning viste at slagvolumet øker helt opp mot en intensitet som tilsvarer maksimalt oksygenopptak. En høyere intensitet enn dette gir melkesyre, som igjen vil føre til fall i slagvolum.

Ble 11 år yngre med Myworkout – fikk bedre livskvalitet for hele familien

Ingrid Wulvik (31) benytter seg av trening som medisin

For meg betyr dette alt

Det sier barnehagelærer og tobarnsmor Ingrid Wulvik (31). I 2015 ble hun innlagt på sykehus med store smerter. Etter en lengre utredning fikk hun diagnosen revmatoid artritt, som på folkemunne blir kalt leddgikt.

– I en alder av 29 år følte jeg brått at livet ble snudd på hodet. Jeg så for meg at kroppen ble krokete og første tanke var hvordan jeg skulle klare å fungere i hverdagen som mamma og i jobb.

Vanskelig og uklart

På sykehuset fikk jeg beskjed om at trening var bra. Jeg spurte hvordan jeg skulle trene, men fikk vage svar om at det måtte jeg finne ut av selv. Jeg fikk henvisning til fysioterapeut, men der var det også uklart. Så jeg viste frem et treningsprogram jeg hadde jobbet med fra før og lurte på om jeg kunne følge dette. Og det kunne jeg, så jeg satte i gang med dette programmet. Problemet var at jeg ikke opplevde fremgang. Snarere tvert imot. Enkelte dager følte jeg meg veldig dårlig. Etter hvert gikk det ut over psyken. Jeg gikk med konstant dårlig samvittighet for å ikke strekke til som mor og arbeidstaker. NAV var heller ikke til mye hjelp. Det var opp til meg selv å avgjøre om jeg skulle være sykmeldt eller få behandling. Siden behandlingen fungerte dårlig og at jeg åpenbart ikke kom til å bli bedre av å bare være hjemme så var dette to dårlige alternativer for meg, sier hun.

Vendepunktet

Etter en stund kom jeg i kontakt med ei venninne av min mor: Randi Solberg Lie. Hun var med på et treningsprosjekt med Myworkout hvor de brukte en treningsapp i bemannet fellestrening. Jeg var heldig og fikk bli med på den neste treningsgruppen som var samme opplegget men uten bemannet fellestrening. Jeg møtte til VO2max- test i forkant av prosjektet og fant ut at formen var skikkelig dårlig. Jeg hadde en biologisk alder på 44 år. Da skjedde det noe med meg. Jeg kjente at jeg ble gira. Jeg ville forbedre formen.

– Så jeg begynte å trene med appen ”Myworkout GO” to ganger i ukenpå egenhånd, sier hun.

Tydelig fremgang

Jeg merket bedring allerede etter to uker. Jeg ble meg selv mer og mer og appen viste en lavere og lavere biologisk alder etter hvert som ukene gikk og formen ble bedre. Energien kom tilbake. Jeg strakk til mer i hjemmet og klarte mer på jobben. Så jeg gikk like greit opp til 100% arbeid før det hadde gått 10 uker. Og det var så deilig! Jeg gikk fra å være en økonomisk belastning til å bli en ressurs. Det betyr mye for min egen selvfølelse. Og så slapp jeg flere skjemaer å fylle ut i NAV, som kan tappe enhver for energi.

Som en del av prosjektet tok jeg en ny VO2max- test etter 10 uker. Den viste 33 år i biologisk alder. Jeg ble altså 11 år yngre på 10 uker. Det merkes, sier hun.

Bedret livskvalitet for hele familien

For meg betyr dette alt. Jeg føler meg ikke syk. Jeg føler meg som meg selv igjen. Jeg strekker til i hverdagen. Vi som familie kan planlegge ting langt fram i tid, fordi formen min er veldig stabil nå. Jeg fungerer godt på jobb og kan ta på meg arbeidsoppgaver og vet at jeg klarer å gjennomføre dem. Jeg kan fordype meg i det jeg elsker med jobben min og bruke energi på det. Tidligere var jeg mye sengeliggende, og det tar krefter fra de rundt meg. Nå er jeg 100 prosent mamma og samboer. En samboer som gir av seg selv og ikke tar energi fra andre.

Dette har helt klart bedret min livskvalitet, men jeg og min samboer mener dette også har bedret livskvaliteten til oss som familie, sier hun.

Jeg trente med appen to ganger i uken. Jeg startet med å gå i motbakke. Formen ble mye bedre, og etter hvert klarte jeg å jogge. Jeg har blitt hele 11 år yngre på 10 uker. Jeg blir motivert av at det fungerer, sier Ingrid.

Her er en artikkel om Ingrid sin treningseffekt med Myworkout GO (innholdet krever betaling): http://www.adressa.no/…

https://blog.myworkout.no/statoil-oppslutning-myworkout-go/

https://blog.myworkout.no/trente-jobb-myworkout-15-ar-arbeidsufor/

https://blog.myworkout.no/12-personer-deles-erfaring-myworkout-go-trening-medisin/

https://blog.myworkout.no/far-resultater-myworkout/

https://blog.myworkout.no/treningen-fjernet-smertene/

https://blog.myworkout.no/sprekere-gang-myworkout-go-28-ar-kronisk-syk/

https://blog.myworkout.no/trente-form-a-ga-norge-pa-langs-myworkout-go/

https://blog.myworkout.no/trener-ironman-myworkout-go/

https://blog.myworkout.no/vi-lever-bare-en-gang-og-jeg-har-ingen-ar-a-miste/

https://blog.myworkout.no/begynte-myworkout-go-foler-treningen-enklere/

https://blog.myworkout.no/tidligere-sjef-mentor-steve-jobs-nolan-bushnell-trener-myworkout-go/

https://blog.myworkout.no/brukte-mybioage-oslo-maraton/

https://blog.myworkout.no/en-varig-endring/

https://blog.myworkout.no/11-ar-yngre-betyr-alt/

12 personer deler sin erfaring med Myworkout som trening som medisin

Her er en video med 12 personer med revmatisk sykdom som forteller om din erfaring med å Myworkout som trening som medisin.

Trening som medisin ved revmatisk sykdom er gjennomført med Myworkout GO.

Du kan lese mer om diagnosespesifikk trening ved revmatisk sykdom på nrfaktiv.no. NRF Aktiv er utviklet av Myworkout i samarbeid med NTNU, Norsk Revmatikerforbund, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

http://blog.myworkout.no/statoil-oppslutning-myworkout-go/

Myworkout har signert avtale med Helse Midt-Norge

Myworkout AS har signert kontrakt med Helse Midt-Norge for de neste fire årene, med opsjon på ytterlige fire år. Selskapet vil gjøre folk friske med forskningsbasert trening.

Treningsappen Myworkout GO blir nå medisin i Norge. Bedriften har signert en kontrakt med helse Midt-Norge på 8,7 millioner kroner årlig de neste fire årene, med opsjon på ytterlige fire år.

Knut Løkke er gründer i bedriften. Han forteller at ideen til appen kom etter å ha jobbet med et industrielt forskings- og utviklingsprosjekt som skulle få ansatte til å bli mer motiverte til trening.

– Av alle metodene vi prøvde viste det seg at det var en test av brukerens biologiske alder som økte motivasjonen mest, forteller Løkke.

Appen instruerer hvordan man skal utføre treningsøkten.

– Myworkout GO har en stemme som forteller hvor lenge og intensivt du skal trene. Dette gjør treningen enklere å gjennomføre og sikrer at du trener effektivt. Etter at treningen er fullført forteller appen deg din biologiske alder. Målingen baseres på ditt maksimale oksygenopptak.

God oppfølging

Myworkout tilbyr en spesialisthelsetjeneste med 19 pasientplasser. Tilbudet er for pasienter med revmatisk sykdom, lungesykdom og hjertesykdom.

– Den typiske pasienten trener to til tre ganger per uke i ti til tolv uker fulgt opp av leger, sykepleiere, terapeuter og fysiologer. I tillegg til trening får pasienten også støtte innen ernæring og psykologi. Målet er at pasienten skal kunne leve et godt liv, sier gründeren.

Han forteller at avtalen med Helse Midt-Norge er viktig for at Myworkout kan utvikle seg videre.

– Befolkningsendringen og inaktiviteten er et faktum nasjonalt og internasjonalt. Samfunnet trenger bærekraftige løsninger for å møte dette. Med entreprenørskap, teknologi og forskning kan vi hjelpe folk både i Norge og i andre land, sier Løkke.

Daglig leder Knut Løkke forteller i et foredrag om selskapets internasjonale ambisjoner på Global Business Day 2017
Daglig leder i Myworkout Knut Løkke forteller i sitt innlegg i Global Business Day 2017 om bærekraftig medisin som en global mulighet.

Forebyggende trening

Noen av de vanligste sykdommene som kan behandles med trening er hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes type to og muskel- og skjelettlidelser.

– I tillegg kan trening virke forebyggende. Men noen trenger mer starthjelp og oppfølging enn andre, sier han.

I dag har cirka 60 000 lastet ned gratisappen. I tillegg har selskapet 1000 betalende privatkunder gjennom appen.

– Dette er stort sett kunder som selv har tatt initiativ til å laste ned appen og kommet i gang med treningen. Framover kommer vi også til å satse på bedriftsmarkedet og i offentlig helsesektor, forteller Løkke.

Beste tilbudet

Helse Midt-Norge mottok i alt 15 tilbud fra leverandører på ulike rehabiliteringstjenester. Flere

– Grunnen til at vi valgte å inngå en avtale med Myworkout var at det var den bedriften som for pasientgrupper med revmatiske sykdommer, hjertesykdommer og lungesykdommer hadde det beste tilbudet når vi så på kvalitet, pris og geografisk tilgjengelighet samlet, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu.

Statoil trener med Myworkout

Trening for bedrifter

Myworkout tilbyr trening for bedrifter, hvor ansatte får motivasjon og instruksjon til effektiv trening. På denne måten får bedriftens ansatte muligheten til å ta vare på sin egen helse og få oppleve gleden av mestring, trivsel og samhold uavhengig av alder, bosted eller fysisk form. Bedriften får se «return on investment» på en tydelig og forståelig måte gjennom rapporter som viser bedriftens fysiske helsetilstand, basert på snitt utvikling i biologisk alder og aktivitet.

Tilpasset offshore og maritim industri

Nå har Myworkout også utviklet en tilpasset treningsløsning for offshore og maritim industri.

Her kan du lese en artikkel om det bransjetilpassede produktet: http://www.adressa.no/pluss/okonomi/2017/09/27/Egen-treningsapp-for-offshoreansatte-15360063.ece

Myworkout har fullført et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt med Statoil som krevende pilotkunde. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med NTNU, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Prosjektet gikk ut på at Myworkout skulle utvikle en forebyggende vedlikeholdsløsning av menneskelig personell i offshore- og maritim industri, som kan dokumentere fysisk helsetilstand med vitenskapelig presisjon. Utfordringene i prosjektet var å utvikle en treningsløsning som fungerte både på land og på installasjoner til havs. For å møte disse utfordringene har Myworkout testet ut tilpasset trening med ansatte på Statoil Troll B- plattformen der målet var å utvikle og verifisere en fullverdig og kommersielt gjennomførbar treningsløsning for industrien. Måleparameteret for vurdering av måloppnåelse var fremgang i biologisk alder, som er basert på den ansattes forbedring i maksimalt oksygenopptak i prosjektperioden. Denne parameteren omfavner alle kritisk suksessfaktorer, som deltakelse, motivasjon, instruksjon, kommunikasjon, tekniske funksjonaliteter og fysiske hindre i infrastrukturen.

Prosjektet er nå fullført med stor suksess.

Her er en video fra prosjektet:

Dersom du er interessert i mer informasjon om trening for bedrifter, send epost til post@myworkout.no

Trente seg tilbake til jobb med Myworkout – etter 15 år som arbeidsufør

Margareth Berg Vårvik (48) trente seg tilbake i jobb

Margareth var vært 100% arbeidsufør siden 2001, og døden nær på grunn av den revmatiske sykdommen Lupus. Nå er hun tilbake på jobb takket være trening.

– Trening er min viktigste medisin. Det sier sykepleieren Margareth Berg Vårvik (48). Hun har vært aktiv gjennom hele livet, og går turer helst hver dag om kroppen tillater det.

Da Margareth var 30 år ble hun diagnostisert med Lupus (SLE) og artrose (leddsykdom). Lupus er en revmatisk bindevevssykdom som kan gi utslag på forskjellige måter, derfor er det også vanskelig å diagnostisere.

– Da jeg var 23 fikk jeg massive blodpropper i lungene. I den ene lungen hadde jeg fem propper. Sykehuset ringte foreldrene mine og ba dem skynde seg til sykehuset om de ønsket å ta farvel.

Tilbake til livet

Mot alle odds overlevde Margrethe, og hun er overbevist om årsaken er hennes aktive livsstil.

– Å være i bevegelse er livet, konstaterer hun.

Margareth var én av deltakerne i prosjektet «trening som medisin» som ble kjørt i Trondheim. Prosjektet kartlegger effekten trening har på enkelte revmatiske sykdommer, deriblant Lupus. Målet var å lage en diagnosespesifikk trenings-app for revmatisme og muskel- og skjelettlidelser. Appen skal instruere, motivere og måle effekten direkte til brukeren, uavhengig av tilgang til treningsutstyr, fysisk form eller hvor man bor i landet.

Før prosjektet og treningen startet hadde Margareth vært 100% arbeidsufør i 15 år. Men, allerede i starten av prosjektet skjedde det endringer.

– Alt snudde etter allerede første dag når vi fikk testet vårt fysiske utgangspunkt. Den treningen vi skulle drive med ga meg selvtillit og fikk meg til å tenke mer positivt over min egen situasjon. Det gjorde meg lykkelig!, sier hun.

– Så jeg ringte St Olavs Hospital med en gang, den tidligere arbeidsgiveren min, og lurte på om de trengte tilkallingsvakt, og det gjorde de. Og siden da har jeg jobbet vakter der.

Dette skiller seg ut

Margareth har deltatt i prosjektet gjennom Norsk Revmatikerforbund og er snart i mål med de ti første ukene av prosjektet. To ganger i uken har hun trent styrke og utholdenhet, og har blitt fulgt opp tett av fagpersonale.

– Treningen vi driver med er artig og inspirerende, og det har fått meg til å innse at jeg klarer mer enn jeg har trodd var mulig, sier hun.

Margareth har fått mange forskjellige treningsprogram av leger og fysioterapeuter gjennom livet. Men hun følte ikke at det hjalp på smertene.

– Men treningen vi driver med i dette prosjektet skiller seg ut. Hadde jeg ikke vært med på dette prosjektet, hadde jeg ikke vært i jobb igjen, avslutter

Her kan du lese en artikkel om Margareth sin historie i media: https://www.abcnyheter.no/livet/trening/2016/12/12/195262620/kronisk-syke-margareth-48-trente-seg-tilbake-i-jobb-etter-15-ar-som-ufor

 

http://blog.myworkout.no/statoil-oppslutning-myworkout-go/