Hjelp ansatte til mer effektive arbeidsdager

Føler du og dine kollegaer av og til på tidsklemma? Følelsen av at tiden ikke strekker til kan dukke opp både på jobb og hjemme. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så har vi bare 24 timer i døgnet tilgjengelig. Hva kan du da gjøre for å få tid til alt du gjerne skulle gjort i løpet av en (arbeids)dag? Jo, du kan bli mer effektiv. Lettere sagt enn gjort, tenker du kanskje? Men, forskning viser at små grep faktisk kan gjøre underverker for effektive dager! 

Få mer ut av tiden på jobb 

Effektivitet handler om det å være effektiv med tanke på hvor stort utbytte eller avkastning du har i forhold til innsatsen. Dette er særlig knyttet til arbeidshverdagen vår. Et anerkjent studie undersøkte hvordan 2,5 timer reduksjon av arbeidstid med eller uten obligatorisk fysisk aktivitet ville påvirke ansattes produktivitet på jobb. Ansatte hos seks ulike bedrifter innen tannhelse ble målt på egenevaluering av sin produktivitet, samt antallet pasienter de klarte å behandle i løpet av et år. Studien viste at reduksjon i arbeidstiden førte til at antall behandlede pasienter økte under alle forhold. De som hadde brukt tiden til fysisk trening var gruppen som økte mest i evalueringen av sin produktivitet. De økte sin arbeidsevne og reduserte samtidig sitt sykefravær betraktelig. 

Hvorfor gjør fysisk aktivitet oss mer effektive? 

Ifølge professor i medisin, Jan Helgerud, vil fysisk aktivitet som gjør deg i bedre form, føre til at arbeidsbelastningen føles lettere. På denne måten kan du øke produksjonsevnen. Den økte produktiviteten kan dels komme av at man blir mer effektiv de timene man er på jobb, som en følge av bedre ork, og dels fordi mindre arbeidstid går tapt i sykefravær. Trener du regelmessig vil du også selv oppleve at arbeidsevnen øker og at du er mindre syk. Trening kan dessuten bidra til et bedre arbeidsmiljø, noe som også gjør arbeidsgiveren mer attraktiv. For å lykkes med trening på arbeidsplassen må  ledelsen gå foran som et godt  eksempel.

Effektiv problemløsning

Professor i psykologi, Frode Stenseng, forteller at det å løsrive seg fra laptopen og heller ta en treningsøkt også kan være mer effektivt for problemløsning. Mye forskning viser at du ved å overfokusere på et problem kan «låse» deg kognitivt. Da kan det å koble fra laptopen og gjøre noe helt annet, gjøre at man forskyver perspektivet litt, slik at det plutselig dukker opp nye løsninger. Trening kan på den måten være en ressurs ved at hjernen får “jobbe videre” med problemstillingen mens du trener.

Slik kan du hjelpe dine ansatte

Forskning viser at økt fysisk aktivitet øker produksjonsevnen på jobb. Ved bruk av riktig verktøy, kan både den enkelte ansatte og bedriften se effekten på produksjonsevnen som følge av økt fysisk aktivitet. Myworkout GO-appen hjelper ansatte å samle høyintensive treningsminutter (HIT-minutter) på en forståelig og enkel måte. Alt som skal til for å komme i bedre form, slik at arbeidsbelastningen føles lettere, er 32 HIT-minutter i løpet av en uke. Nettopp fordi du øker produksjonsevnen din som Jan Helgerud forklarer over 👆. Samler du 32 HIT-minutter i uken i 10 uker vil dette statistisk sett gi 5 % økt produktivitet på jobb. Myworkout-appen kan hjelpe ansatte til å se når de har samlet nok HIT-minutter per uke. 

Forskning viser at trening har effekt, da gjenstår det bare å prøve selv for å se om det blir enklere å få kabalen på jobb og hjemme til å gå opp.