Har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Det er bevist igjen og igjen, og i flere land, at bedre helse vil redusere antall sykedager og plager for dine ansatte. Dette vil videre gi mindre behandlingskostnader for det offentlige – men vet du hvor mye samfunnet og arbeidsplassen din vil spare på at du og dine kollegaer er mer aktiv?

Nordmenn blir stadig mindre aktive og dette gir oss en desto større vei å gå for å oppnå noen tydelige anbefalinger. Helsedirektoratet, anbefaler alle mellom 18 og 64 år, minst 150 til 300 minutter moderat intensitet pr uke, eller 75 til 150 minutter med høy intensitet pr uke. Du kommer langt hvis du oppfyller Myworkouts råd om 32 HIT-minutter i uka. Får vi til dette kan vi spare samfunnet for opptil 455 milliarder kroner – årlig!

Samfunnsøkonomisk gevinst

Nå skal det sies at hele Norges befolkning ikke kan, av forskjellige årsaker, følge disse anbefalingene, eller gi de samme økonomiske avkastningene – uansett hvor mye de trener. Det gir derimot en indikasjon på hvor mye inaktivitet koster samfunnet.

Årsakene til den enorme økonomiske gevinsten er mange, men noe av det samfunnet ville «tjent» penger på er at aktive personer generelt er mer deltakende samfunnsborger og krever mindre helseutgifter. Spesielt spiller helseutgiftene en stor rolle i dette regnestykket, da det i 2013 ble brukt omtrent 288 milliarder kroner på helseutgifter til nordmenn. Noe som tilsvarer nesten 57 000 kroner per innbygger.

Helseutgiftene kommer blant annet som følge av de 30 livsstilssykdommene man kan pådra seg dersom man er for lite aktiv. Over 40 prosent av Norges befolkning lever nå med en stor risiko for å sitte på seg én av disse sykdommene, et dårligere liv og (ikke minst) et kortere liv.

Bedriftsøkonomisk gevinst

En annen årsak til den samfunnsøkonomiske gevinsten er at aktive personer har større arbeidskapasitet enn de inaktive. Det betyr at effektiviteten på jobb øker, noe som også kommer samfunnet til gode. Men hva betyr denne økningen i arbeidskapasitet for en arbeidsgiver?

De 40 prosentene som har, eller er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer er mindre effektive på jobb, har flere sykedager og koster en arbeidsgiver, eller samfunnet, nesten 2000 kroner per dag de er borte fra jobb.

Trening i arbeidstiden

I 2011 la svenske forskere frem en rapport som viste at det vil være lønnsomt for bedrifter å la sine ansatte bruke litt av arbeidstiden sin på trening. Nettopp fordi den tiden de ansatte bruker på trimrommet, blir veid opp av økt produksjon og færre sykedager. Bedriften der forsøket ble gjennomført økte med andre ord produksjonen sin, uten å øke antall ansatte – kun ved å la de bruke tid på å trene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også tatt for seg en rekke undersøkelser om aktivitetsnivå knyttet opp mot arbeidskapasitet. Deres konklusjon er også at fysisk aktivitet gir en signifikant effekt på produktiviteten.

Ikke bare kroner og øre

Det er ikke bare en økonomisk gevinst ved at ansatte i en bedrift begynner å trene. Det er også positivt for arbeidsmiljøet. Ansatte som trener er mer positive, tar lettere på utfordringer og bidrar generelt til et bedre miljø på arbeidsplassen.

Fysisk aktivitet er spesielt gunstig for hjernens eksekutive funksjoner, som er hjernens evne til problemformulering, organisering, planlegging og gjennomføring av oppgaver. Slike funksjoner har vesentlig betydning for fungering i dagliglivet generelt og arbeidslivet spesielt.

Så da kommer spørsmålet igjen, har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Kilder:

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels, Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise (2011), Ulrica von Thiele Schwarz and Henna Hasson

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivtet i befolkningen (2014), Helsedirektoratet

Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140 (2014), Helsedirektoratet

Er det mulig å beregne verdien av liv og helse? (2014), Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet gir stor gevinst (2014), Norsk Helseinformatikk

En samfunnsøkonomisk analyse av et tilbud om tre timers fysisk aktivitet i uka i den betalte arbeidstiden (2010), Kristoffer Koren Sørvang

Unhealthy diets & physical inactivity (2009), Verdens Helseorganisasjon

Produktive og friske ansatte 🌪

Hvorfor gjør fysisk aktivitet oss mer produktive og mindre syke? Det er noe mange har forsket på om og om igjen. Som om det ikke skulle være sant det man fant ut den første gangen 🤔 Er det for godt til å være sant? Er løsningen for enkel? Svaret fra forskningen skal du få et kjapt sammendrag av her👇

AV MARIT SOFIE EMAUS

Enklere å utføre oppgaver

Jan Hoff, professor i medisin, har utgitt mer enn 100 forskningsartikler om trening og fysiologi. Ifølge han er det ingen tvil om at fysisk aktivitet har positiv effekt på sykefravær og helsen til ansatte. Kan fysisk aktivitet være svaret på hvordan bedrifter kan redusere sykefravær og skape høyere produktivitet? Jan Hoff svarer:

«Fysisk aktivitet som gir deg bedre fysisk form vil føre til lavere arbeidsbelastning og på den måten øke produksjonsevnen. Vi kan se en sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær fordi fysisk ​aktivitet fører til bedre helse og positive akutte effekter som økt velvære og mindre smerter. Samlet sett vil disse effektene styrke arbeidsevnen, og dermed redusere sykefravær og øke produktiviteten.«

Oversatt fra “forsk” til norsk, så betyr alt dette 👆 at jo bedre fysisk form du er i, jo mindre koster det deg å utføre en oppgave – være seg stor eller liten. Med andre ord – du vil vare lengre! 

Tren og få en bedre dag

Deltagere av en studie utført av Department of Exercise, Nutrition and Health Science ved universitetet i Bristol og Carnegie Faculty and Sport ved universitet Leeds Metropolitan, ble bedt om å trene i lunsjen. De fikk selv velge hva de skulle trene. De skulle daglig rapportere om sin opplevelse av seg selv, arbeidsdagen og dagen forøvrig. Studien viser at for alle deltakerne i studien (201 stk) hadde en bedre dag, de dagene de trente. De rapportere at de ble mer opplagte, glade, produktive og hadde mye mer energi til alle oppgavene på jobb, men også til livet ellers. 

Lavere sykefravær

En annen studie basert på en rekke data fra tidligere år, spørreskjemaer og telefonintervjuer samt en studiepopulasjon på 1789 arbeidstakere fra 34 selskaper viser at fysisk aktivitet tre ganger i uken med høy intensitet har en positiv effekt på sykefraværet. Arbeidstakere som ikke hadde noen form for høyintensitetstrening hadde flest fraværsdager. De som hadde tre treningsdager i uken, hadde færrest dager borte fra jobben. Kjekt å vite 🤓

Knytt på deg skoene og bli andpusten. Jeg skal love deg at sistnevnte tar særdeles mye mindre av tiden din enn å lese all forskningen på området 🤷🏼

Kontakt oss for en uforpliktende prat

👩🏼‍💻 Christine Hammeren
📧 christine@myworkout.no
📱 +47 482 06 447

🧑🏼‍💻 Bjarne Kosberg
📧 bjarne@myworkout.no
📱 +47 922 60 650

Eller

Nå er du i gang med noe smart 🤓

Dette er viktig info! For at du skal få maks ut av treningen din er dette en video du vil se!

Runar, doktorgradstudent ved NTNU, forklarer hvordan du kan beregne ditt maksimale oksygenopptak, som reflekterer din biologiske alder.

Den viktigste variabelen for helse 🧡

Det er faktisk ikke hvor gammel du er i følge kalenderen som betyr mest for å holde seg frisk. Det er hvor mye kroppen, hjertet og blodsystemet er påvirket av aldringsprosessen. For å bremse aldringsprosessen mest mulig, så er det viktigste du kan gjøre å holde deg i god form. I dag er maksimalt oksygenopptak, som igjen reflekterer din biologiske alder, den enkelt-variabelen vi vet om, som har mest å si for helse og risiko for sykdom.

Få et mål på din helse 🎯

Du kan måle ditt maksimale oksygenopptak i appen ved å gjennomføre en 4×4 intervalløkt. Mange kan bli skremt av å løpe intervaller, men målet er ikke å slite deg helt ut. Det viktigste er at du blir godt andpusten, slik at hjertet får jobbe i noen minutter. Du skal klare å gjennomføre belastningen gjennom alle fire dragene. Viktige tips for å finne riktig intensitet under intervalldragene er:

 • Du skal ikke bli stiv i beina
 • Du skal ikke kunne snakke lange setninger
 • Du skal kunne holde aktiviteten 1 minutt til i hvert drag hvis du måtte
 • Du skal ha krefter til å gjennomføre enda et drag etter at du har fullført de fire intervallene.

Du kan lese mer om hvordan du kommer i gang treningen her:

Slik virker treningen

Alder påvirker helsetilstanden din, men den viktigste indikatoren er imidlertid din biologiske alder, som igjen er tett forbundet med maksimalt oksygenopptak. Den beste måten å påvirke din biologiske alder på er med den riktige treningen.

«Den biologiske alderen din kan bli lavere med trening, og appen Myworkout GO forteller deg hvordan.»

Jan Helgerud, professor i medisin ved NTNU.

Indikator på helsen din

Den biologiske alderen din sier nemlig noe om hvor stor risiko du har for å få livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller diabetes type II – såkalt livsstildiabetes.

Den enkleste måten å påvirke den biologiske alderen på, er gjennom utholdenhetstrening som øker det maksimale oksygenopptaket. Oksygenopptaket er igjen direkte relatert til hjertet og blodårene våre, i form av at et sterkt hjerte og karsystem også innebærer bedre utholdenhet og arbeidskapasitet.

Oksygenopptak og helserisiko

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) henger tett sammen med hjertets pumpekapasitet, og er et mål på hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp og utnytte i løpet av ett minutt. Mange tenker at oksygenopptak først og fremst er viktig med tanke på idrett, men i bunn og grunn handler det om din allmenne helsetilstand.

Hvordan senke den biologiske alderen

Den beste treningen av hjertet får du når hjertet blir helt fylt med blod. Dette oppnår du etter noen minutter med aktivitet med forholdsvis høy intensitet, og aktiviteten bør så gjentas i intervaller for maksimal effekt. Det tar normalt 8 til 10 uker med to treninger i uken å redusere den biologiske alderen med 7 år.

Den mest effektive treningen

Sentralt i et treningsopplegg med Myworkout er intervalltrening i form av 4×4. Metoden tar utgangspunkt i forskningsbasert treningsfysiologi og er laget nettopp for å ha maksimal effekt på hjertet og blodårene.

4×4 oppsummert:

 • 6 minutter oppvarming på moderat intensitet (snakke-fart)
 • 4×4-minutters intervaller
 • Minst 5% stigning på tredemøllen eller ute
 • Riktig intensitet har du når du etter 1-2 minutter puster tungt, uten ubehag eller stivhet (tilsvarer 85-95% av maksimal puls)
 • 3-4minutters aktive pauser mellom intervallene, med snakke-fart (ca. 70% av maksimal puls).
 • 3 minutter nedtrapping etter intervallene

Treningen kan gjennomføres ved blant annet å gå eller løpe i motbakke, bruke tredemølle, ergometersykkel eller romaskin.

Den viktigste indikatoren på din helse

Alder påvirker selvsagt din helsetilstand, men en viktigere indikator er din biologiske alder. Denne er tett forbundet med maksimalt oksygenopptak (kondisjon). Her forteller Jan Helgerud, professor i medisin ved NTNU, hvordan du kan forbedre din helse.

«Den biologiske alderen din kan bli lavere med trening, og appen Myworkout GO forteller deg hvordan»

Jan Helgerud, Professor i Medisin ved NTNU

Biologisk alder

Den biologiske alderen er et godt mål på hvor stor risiko du har for å få livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller diabetes type II – såkalt livsstildiabetes.

Den beste måten å påvirke den biologiske alderen på, er gjennom utholdenhetstrening som øker det maksimale oksygenopptaket. Økt oksygenopptak fører til bedre utholdenhet og arbeidskapasitet.

Oksygenopptak og helserisiko

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) bestemmes i all hovedsak av hjertets pumpekapasitet, og er et mål på hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp og utnytte i løpet av ett minutt. Mange tenker at oksygenopptak først og fremst er viktig med tanke på prestasjoner i idrett, men viktigere er det at det handler det om din allmenne helse.

Hvordan senke din biologiske alder

Den beste treningen av hjertet får du når hjertet blir helt fylt med blod og pulsen er 10-30 slag/min under den maksimale. Dette oppnår du etter 3-5 minutter med aktivitet med forholdsvis høy intensitet, og aktiviteten bør så gjentas i intervaller for best effekt. Det tar normalt 8 til 10 uker med to treninger i uken å redusere den biologiske alderen med 7-10 år.

Effektiv treningsmetode

Sentralt i treningsopplegget til Myworkout er intervalltrening i form av 4×4. Metoden tar utgangspunkt i forskningsbasert treningsfysiologi og er utviklet av professorene Hoff og Helgerud ved NTNU. Intervall-metoden er dokumentert å gi svært god effekt på hjerte og kretsløp.

4×4 oppsummert:

 • 6 minutter oppvarming på moderat intensitet (snakke-fart)
 • 4×4-minutters intervaller
 • Minst 5% stigning på tredemøllen eller ute
 • Riktig intensitet har du når du etter 1-2 minutter puster tungt, uten ubehag eller stivhet (tilsvarer 85-95% av maksimal puls)
 • 3-4minutters aktive pauser mellom intervallene, med snakke-fart (ca. 70% av maksimal puls).
 • 3 minutter nedtrapping etter intervallene

Treningen kan gjennomføres ved blant annet å gå eller løpe i motbakke, bruke tredemølle, ergometersykkel eller romaskin.

Appen Myworkout GO

Du vil som bruker av appen Myworkout GO få hjelp og støtte til gjennomføringen av effektiv trening for bedre helse. Etter din første 4×4 trening beregner appen din biologiske alder, og kan lagre all din aktivitet. Den gir deg også praktisk informasjon om hvordan selve treningen skal gjennomføres – når du skal ha høy intensitet og når du skal ta pauser. Biologiske alder blir justert ned etter hvert som det maksimale oksygenopptaket ditt forbedres.

Slik fungerer appen >

PERSONLIG TRENER HJEMME I STUA!

Tren kondisjon og styrke hjemme

Med Myworkout GO kan du trene både kondisjon og styrke hjemme i stua. Fikk du ikke tid til å dra innom treningssenteret, eller har du ikke mulighet til å ta turen ut av huset hver dag? Disse øktene kan du gjøre hjemme med ingen eller få hjelpemiddel. I appen finner du over 100 treningsvideoer.

Aerobic med personlig trener

Sett sammen «Aerobic oppvarming» og «Aerobic intervall med styrke» – så har du ei komplett treningsøkt på bare 30 minutter. Aerobics som treningsform er både gøy og gir resultater – perfekt som supplement til 4×4-trening.

Helle guider og motiverer deg gjennom treningen. Du har tilgang til videoene både mobil-appen for iOS og Android og på nettsiden der du logger deg inn med samme brukernavn og passord.

Tilgangen til videoene finner du her. Disse får du for 44 kr per mnd, eller gratis for de som har medlemskap på TrenHer (179 kr per mnd).

Husk å registrere treningen i appen under «Aktivitetsmåler»!

Har du ikke appen? Prøv den gratis her!

GOD TRENING!

Hvordan trene effektivt

I følge professor i medisin, Jan Hoff, er utholdenhetstrening ikke bare viktig for å slå rekorden på mila eller maratonet, det spiller også en stor betydning for helsa di. Men da må du trene effektivt.

– Utholdenhetstrening som virker er den mest effektive måten å forebygge livsstilsykdommer på, slik som overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, redusert sirkulasjon og aldersdiabetes, sier Hoff.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trene effektivt
Jan Hoff (t.h.) sammen med Nolan Bushnell i USA. Nolan trener effektivt med treningsappen Myworkout GO.

Hvordan trene effektivt?

Sammen med kollega, Jan Helgerud, har Hoff kommet frem til hvordan du bør trene for å få mest igjen, både når det gjelder kapasitet og for helsa di. Dette har de kommet fram til gjennom flere år med forskning, og du skal få oppskriften her og nå.

Professorene sier fire ganger fire-minutters (4×4) intervaller med gange eller løping i motbakke, utendørs eller på tredemølle, er det beste du kan gjøre for kroppen din – kombinert med maksimal styrketrening. Du kan også gjennomføre intervallene på ski, romaskin eller sykkel (stå i pedalene under intervallene).

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Trene effektivt
Du kan trene effektivt på ski ved å kjøre en økt med 4×4-intervaller i en motbakke.

Hele økten må starte med seks minutter oppvarming med moderat intensitet, før du følger opp med intervalldragene. Hver intervalldrag består av fire minutter med tre minutters aktiv pause mellom hvert drag. For å få best effekt må du ligge på mellom 85 til 95 prosent av makspulsen din i intervalldragene.

– Riktig intensitet er at du etter to minutter puster tungt, men ikke har noe ubehag eller stive bein, sier Hoff.

I de aktive pausene skal pulsen ned på 70 prosent av maksimalt.

– Også bør du ha fem minutter nedtrapping til slutt. 

Hvordan finne makspuls?

Har du ikke pulsbelte, pulsklokke, eller noen av de avanserte øreproppene som tar pulsen din? Og vet du ikke hva makspulsen din er? Da skal du få en tommelfingerregel eller to for å finne riktig intensitet.

Makspulsen bestemt av arv og er derfor individuell. For å finne din makspuls kan du gjennomføre en treningsøkt med 4×4-intervaller, så ta pulsen på slutten av siste intervalldrag. Legg til 15 slag for å finne din makspuls.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trene effektivt
Intervaller kan løpes ute eller på mølle, eller gjennomføres på romaskin, ski, ellipsemaskin eller sykkel.

En annen måte å finne riktig intensitet på, uten pulstelling, er å lytte til kroppen; når du har arbeidet hardt i fire minutter skal du være i stand til å fortsette i ett minutt til, og når du har gjennomført alle intervalldragene, skal du være i stand til å gjennomføre et drag til.

– Hvis du greier å føre en samtale under intervalldraget er intensiteten for lav, påpeker Hoff.

Så litt inspirasjon helt til slutt: Dersom du trener 4×4 mer enn én gang per uke vil du forbedre utholdenheten din med en halv prosent. Trener du utholdenhet to ganger i uka vil du holde din fysiologiske alder på 20 år fram til du er 70 år. Så hva venter du på?