Har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Det er bevist igjen og igjen, og i flere land, at bedre helse vil redusere antall sykedager og plager for dine ansatte. Dette vil videre gi mindre behandlingskostnader for det offentlige – men vet du hvor mye samfunnet og arbeidsplassen din vil spare på at du og dine kollegaer er mer aktiv?

Nordmenn blir stadig mindre aktive og dette gir oss en desto større vei å gå for å oppnå noen tydelige anbefalinger. Helsedirektoratet, anbefaler alle mellom 18 og 64 år, minst 150 til 300 minutter moderat intensitet pr uke, eller 75 til 150 minutter med høy intensitet pr uke. Du kommer langt hvis du oppfyller Myworkouts råd om 32 HIT-minutter i uka. Får vi til dette kan vi spare samfunnet for opptil 455 milliarder kroner – årlig!

Samfunnsøkonomisk gevinst

Nå skal det sies at hele Norges befolkning ikke kan, av forskjellige årsaker, følge disse anbefalingene, eller gi de samme økonomiske avkastningene – uansett hvor mye de trener. Det gir derimot en indikasjon på hvor mye inaktivitet koster samfunnet.

Årsakene til den enorme økonomiske gevinsten er mange, men noe av det samfunnet ville «tjent» penger på er at aktive personer generelt er mer deltakende samfunnsborger og krever mindre helseutgifter. Spesielt spiller helseutgiftene en stor rolle i dette regnestykket, da det i 2013 ble brukt omtrent 288 milliarder kroner på helseutgifter til nordmenn. Noe som tilsvarer nesten 57 000 kroner per innbygger.

Helseutgiftene kommer blant annet som følge av de 30 livsstilssykdommene man kan pådra seg dersom man er for lite aktiv. Over 40 prosent av Norges befolkning lever nå med en stor risiko for å sitte på seg én av disse sykdommene, et dårligere liv og (ikke minst) et kortere liv.

Bedriftsøkonomisk gevinst

En annen årsak til den samfunnsøkonomiske gevinsten er at aktive personer har større arbeidskapasitet enn de inaktive. Det betyr at effektiviteten på jobb øker, noe som også kommer samfunnet til gode. Men hva betyr denne økningen i arbeidskapasitet for en arbeidsgiver?

De 40 prosentene som har, eller er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer er mindre effektive på jobb, har flere sykedager og koster en arbeidsgiver, eller samfunnet, nesten 2000 kroner per dag de er borte fra jobb.

Trening i arbeidstiden

I 2011 la svenske forskere frem en rapport som viste at det vil være lønnsomt for bedrifter å la sine ansatte bruke litt av arbeidstiden sin på trening. Nettopp fordi den tiden de ansatte bruker på trimrommet, blir veid opp av økt produksjon og færre sykedager. Bedriften der forsøket ble gjennomført økte med andre ord produksjonen sin, uten å øke antall ansatte – kun ved å la de bruke tid på å trene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også tatt for seg en rekke undersøkelser om aktivitetsnivå knyttet opp mot arbeidskapasitet. Deres konklusjon er også at fysisk aktivitet gir en signifikant effekt på produktiviteten.

Ikke bare kroner og øre

Det er ikke bare en økonomisk gevinst ved at ansatte i en bedrift begynner å trene. Det er også positivt for arbeidsmiljøet. Ansatte som trener er mer positive, tar lettere på utfordringer og bidrar generelt til et bedre miljø på arbeidsplassen.

Fysisk aktivitet er spesielt gunstig for hjernens eksekutive funksjoner, som er hjernens evne til problemformulering, organisering, planlegging og gjennomføring av oppgaver. Slike funksjoner har vesentlig betydning for fungering i dagliglivet generelt og arbeidslivet spesielt.

Så da kommer spørsmålet igjen, har du råd til at dine ansatte ikke trener?

Kilder:

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels, Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise (2011), Ulrica von Thiele Schwarz and Henna Hasson

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivtet i befolkningen (2014), Helsedirektoratet

Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140 (2014), Helsedirektoratet

Er det mulig å beregne verdien av liv og helse? (2014), Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet gir stor gevinst (2014), Norsk Helseinformatikk

En samfunnsøkonomisk analyse av et tilbud om tre timers fysisk aktivitet i uka i den betalte arbeidstiden (2010), Kristoffer Koren Sørvang

Unhealthy diets & physical inactivity (2009), Verdens Helseorganisasjon

Hvor lite kan du trene og komme unna med det? 🤔 Effektiv trening!

Livet er hektisk og i perioder enda mer hektisk 🤯. Dette betyr for mange mindre tid til trening. Hvor lite kan du da trene i disse hektiske periodene og likevel “komme unna med det”. 

Trening er ferskvare, tren tungt nok

Det er et godt brukt uttrykk at trening er ferskvare. Og det er det i høyeste grad også! I de aller mest hektiske periodene kan man derfor “legge ferskvarene litt på frys” og på denne måten ivareta holdbarheten. Det krever mye mindre å vedlikeholde en god form enn å skape en god form! Det er avhengig av ditt utgangspunkt, men de aller fleste av oss klarer å opprettholde både styrke og kondisjon i en hektisk periode på to-tre uker, med en intervalløkt og en styrkeøkt i uken – Så lenge dette utføres tungt nok. 

Du bør trene smart og effektivt 

Håkon Hov, fysioterapeut og treningsfysiolog i Myworkout, oppfordrer til å ikke gå i fella: 

Håkon Hov - fysioterapeut

“Ikke gå i fella med å trene på lav intensitet fordi man da kan trene hyppigere – husk at intensitet trumfer mengde.

Dette er egentlig hele poenget med intensive langintervaller og tung styrketrening; du får mye mer igjen for den jobben du gjør.”

Hva har ditt utgangspunkt å si for din progresjon?

Hvor fort du kan bedre din kondisjon avhenger av utgangspunktet ditt. Det er på mange måter ”første mann til å bli andpusten”. Jo dårlige form du er i, jo mindre arbeid skal til for at du blir andpusten, og du vil ha kjappere framgang. Samme prinsipp gjelder når det kommer til styrketrening. Jo svakere du er ved start, jo kjappere fremgang vil du ha! 

trene
Kilde: bilde fra fysioterapaut og treningsfysiolog i Myworkout Håkon Hov´s foredrag “Livet ut”

Ta mer kontroll over tiden din

Heldigvis er ikke hele året like hektisk og det er lettere å “ta kontroll” over tiden. Bruk denne tiden fornuftig i forhold til din egen trening. Bygg deg opp med styrke- og kondisjonstrening. Du blir enda mer effektiv, også i disse periodene, hvis du vet hva du holder på med. Her er et effektiv treningsprorgram du kan følge.

“Med 2-3 treningsøkter i uka vil de fleste øke sin utholdenhet (vo2max). De fleste blir faktisk etter hvert ‘’20 år’’. Det samme gjelder for styrketrening.”

Håkon Hov 

Moralen er uansett: i de hektiske periodene av livet – gjør det som er smartest og mest effektivt. Tren litt tyngre for da kan du tåle å trene litt mindre og likevel bevare formen. 

«Ofte er det enkleste også det beste,» Cornelis

UKAS INSPIRASJON ⭐️ Cornelis er 38 år, født og oppvokst på Majorstuen i Oslo, men bor i dag i L.A., California. Til daglig jobber han som personlig trener og er vår representant for Myworkout i USA.🌎 Han har tett oppfølging med trenings- og helsebransjen i statene. Et veldig spennende marked for oss i vår internasjonale satsing. Cornelis har fått inn Myworkout på USAs mest eksklusive treningsstudio, Monarch Gym. På fritiden foretrekker han ellers å cruise oppover California kysten, eller trene på Santa Monica Beach ☀️🌴

Cornelis Elander (Hollywoodtreneren) 😊

Hvorfor trener du?

For mange kan trening føles som «et must». Enten for å holde magemålet inne eller for å opprettholde en sunn og sterk kropp. For meg er det også for å oppnå mer energi og ikke minst livsglede. Jeg prøver alltid å strebe etter at hver treningsøkt skal føles som noe jeg har lyst til å gjøre. Ikke et ork og noe «jeg må».

Hva er ditt beste treningstips, Cornelis?

Tren noe som gir deg glede og mening!😁 Ikke kast bort tiden din på noe du ikke liker, eller som du føler at du ikke får effekt av. Du kan trene med verdens beste treningsprogram, men om du ikke liker det vil du trolig heller ikke fortsette med det over tid. I mine øyne er likevel effektive økter som gir resultater ekstremt viktig for helsa!

Hvilken type trening liker du best?

Effektive, korte og tøffe økter. Dette kan være harde, tunge styrkeøkter á 30-40min eller intervalltrening med høy intensitet. Eventuelt i en kombinasjon. Nøkkelordet for meg er at det er effektiv trening som gir mening. Jeg er ikke typen som liker å «henge» på treningssenteret 😊

Når dørstokkmila er lang, hva gjør du da?

For meg er det viktigere med hyppighet og jevne treningsøkter, enn at det blir fryktelig langt og komplisert hver gang jeg trener. Det er viktigere at jeg får trent jevnt hele året gjennom. Så jeg er ganske flink til å prøve å få til minimum 5 økter i uka. Dette betyr imidlertid ikke at jeg nødvendigvis alltid er nødt til å løpe ned på gymmet eller bruke mye tid på å trene. Enkelte ganger, og særlig når jeg er ute og reiser, kan jeg ende opp med bare å ta et par runder med push- og situps på gulvet. Det kan også være en hurtig gåtur i motbakke ute. Mange kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved at man overkompliserer treningen. Ofte er det enkleste også det beste.

Hvilken følelse får du etter en treningsøkt?

For meg finnes det ikke noe mer forfriskende enn rett etter en tøff treningsøkt. Når en virkelig kjenner det over hele kroppen og i alle muskler. Ikke bare kjennes det godt når blodet pumper og du vet du har gjort en god jobb. Det gjør at du også [med litt bedre samvittighet] kan kose deg litt ekstra med noe søtt og godt.

«På en restaurant i L.A»

Hva er god helse for deg?

God helse er jo selvsagt individuelt og øyet som ser, men for meg er det viktig å ta hånd om kroppen både på utsiden og innsiden. Trening er essensielt, men for meg er det også viktig hva jeg dytter inn i kroppen av mat og føde. Mange vil sikkert mene at mitt kosthold er litt strengt og «kjedelig», men det for meg bare er en livsstil og noe jeg liker.

Hvordan bruker du appen Myworkout GO?

Personlig liker jeg å bruke appen både til å tracke hverdagsaktiviteter, samt å bruke den på mølla og for tøffere 4×4-intervaller. I tillegg er de interne treningskonkurransene med jobben motiverende og en fin måte å holde litt samhold med kollegaer. Spesielt for meg, da jeg sitter på et kontor i USA mens resten av teamet er i Norge 😊

Trening med jobben 🤷🏼

Hadde du fått opp pulsen eller trent styrke oftere, hvis sjefen din tilrettela det bedre for deg? 🤔 Her er noen av fordelene trening kan gi både deg og sjefen.

Av MARIT SOFIE EMAUS

§3-4 i arbeidsmiljøloven

I loven står det at arbeidsgiver skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Dette som en del av det systematiske HMS-arbeidet . Kravet er innfridd såfremt arbeidsgiver kan vise til at tiltak er vurdert. Det er derimot ikke krav om at de blir iverksatt. Er dette for slepphendt av loven? 

Hva tjener sjefen på å tilrettelegge for at ansatte trener?

At arbeidsstaben er i bedre fysisk form vil ha stor gevinst for sjefen 💸. Det er nemlig ikke bare kroppen, men også toppen som får det bedre med mer aktivitet.

Hvilken sjef vil vel ikke ha:  

 • mer produktive ansatte
 • personell som lærer raskere
 • mindre stressa kollegaer
 • en sidemann som husker alt du sier mye bedre
 • en gjeng med bedre humør klare til dyst 

Forskning viser at fysisk aktivitet har en umiddelbar virkning på hjernen vår. Og resultatet er det som er listet opp ovenfor. 👆 For en gavepakke! Men du må heller ikke glemme den siste presangen. Inni der vil du finne en reell besparelse på bedriftens sykelønn-konto. 💰

Hva betyr det for oss ansatte?

Jeg er heldig. Her hos oss vet vi hvor viktig det er å gi de ansatte verktøy og tid til å trene. Noen dager trener vi sammen og andre dager hver for oss. Dette er både praktisk og gøy! Det beste jeg vet er å løpe fra Bjarne, for han er tidligere friidrettsutøver 🏃. (Han er snart 60 år, jeg er 34, men vår biologiske alder er lik) .

Vi får 30 minutter to dager i uken, også «gir vi» 30 minutter to ganger i uken ved at vi også trener utenfor arbeidstiden. Dermed har vi spleiset på 2 timer helse. Jeg kan med hånda på hjertet si at dette har en positiv effekt på arbeidsdagen, men også på hverdagen. Middagen lages lettere, smaker bedre og jeg føler meg klar for en innholdsrik ettermiddag! Det er ikke feil at søvnen blir bedre heller. Jeg føler meg mer opplagt på jobb. Dessuten blir vi jo mindre syke 🤗 Det er deilig når forskinga viser seg å stemme. 

Vær en smarting! 

Selv om loven ikke pålegger noen å trene i forbindelse med jobb, så er det jo ikke forbudt å være litt smart 🤓 Hvis du har lyst til at sjefen din skal høre mer om dette, eller hvis du selv er en lur sjef, så kan dere lese mer her eller ta kontakt med mine glupe kollegaer

Er du på utkikk etter positive aktiviteter på jobb? Her kan du lese hvordan Myworkout fungerer for ansatte 👇

Oracle sin opplevelse av Myworkout

De ansatte i Oracle får redusert forsikringspremie av Storebrand hvis de trener ned sin biologiske alder. Her er opplevelsen ansatte sitter igjen med etter endt treningskonkurranse med Myworkout👇

Treningskonkurranse mellom kontorene

«Over 60% av våre ansatte meldte seg på konkurransen fra alle tre kontorene. Det var kjempebra, det ble veldig mye energi og det ble en lunsj-snakkis. Og veldig mye snakk om både VO2max og biologisk alder. Hvor mye har du trent? Så det var veldig positivt. Veldig gøy,» forteller Stine Andresen. Hun er Senior HR-manager i Oracle Norge og har vært ansvarlig for treningskonkurransen mellom kontorene.

Hva var førsteinntrykket ditt av Myworkout?

«I utgangspunktet hadde jeg veldig aversjon mot å løpe 4×4, fordi jeg tenker at det var alt for langt,» sier Stine.

«Jeg var veldig skeptisk må jeg si fordi jeg egentlig ikke noe glad i å løpe,» Anders Løvøy, Nordic Communications Manager.

«Jeg tenkte jo at jeg lå relativt godt an sånn i forhold til snittet for min alder i hvert fall,» Ketil Grøttum. Ketil jobber som Marketing Manager i Oracle Norge.

Hva synes du nå etter endt konkurranse?

«Dette 4×4-opplegget har vært veldig bra for meg. Jeg lå litt nede på trening, så jeg var litt ute av form. Det var en fantastisk måte å komme i gang på, og noe som har gitt følbare og merkbare resultater. Det var lettere enn jeg trodde, og det var motiverende med denne appen. Å kunne måle litt mot seg selv og se at det gikk gradvis fremover, det var en motiverende faktor.» forteller Anders.

«Det var veldig spennende å se hvor mye jeg faktisk kunne forbedre meg. Fra innendørs så har jeg hatt en forbedring i oksygenopptaket fra 54 til 62. Og det merker jeg ute, spesielt når jeg går på ski og sånt, at jeg har mer trøkk i motbakkene. Jeg er positivt overrasket over hvor positivt det slo ut på meg,» Ketil.

«For meg så var denne 4×4-treningen en kjempefin mulighet til å komme i gang med treningen,» Stine

Hva betyr det for Oracle som arbeidsgiver?

«Det positive er at folk kommer i bedre form, får bedre helse og føler at de får mer energi. Og det vil jo ha en veldig bra konsekvens for oss som arbeidsgivere også, ved at du har mer energi og kan yte mer på jobb fordi vi jobber i et tøft arbeidsmiljø i forhold til prestasjoner,» forteller Stine i intervjuet i Oracle sine kontorer.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan komme i gang med trening på din arbeidsplass?


Kontakt oss for en uforpliktende prat

 Christine Hammeren
christine@myworkout.no
+47 482 06 447

 Bjarne Kosberg
 bjarne@myworkout.no
 +47 922 60 650

Eller

Aktivitet med Myworkout GO på jobben 👌

Her finner du svar på alt du måtte lure på angående trening med Myworkout GO på jobben 👇

1. Hvordan blir jeg med i aktiviteten med jobben hvis jeg ikke har vært med før?

Før treningsperioden starter får du tilsendt en Epost/SMS  fra Myworkout med en invitasjon via en lenke. Denne invitasjonen er personlig og sørger for at du blir med på riktig lag.

Når du trykker på lenken skjer følgende:

 1. a) Hvis du ikke har appen installert på telefonen din, åpnes nedlastingssiden for Myworkout GO. Her laster du ned appen.

b) Hvis du allerede har appen installert på telefonen din åpnes appen direkte. 

 1. Opprett bruker eller logg inn (hvis du har bruker fra før).
 1. Aksepter at din bruker knyttes til din arbeidsgiver. Skulle du ikke bli spurt om å akseptere, gå tilbake til lenken du fikk på epost/sms og prøv på nytt  🔙
 1. Sjekk at du får opp laget ditt ved å gå til profil-fanen i appen (tredje fra venstre). Hvis laget ditt ikke dukker opp, ta kontakt med oss på support@myworkout.no, så vil vi hjelpe deg.

. .

2. Jeg har vært med med på dette før og skal bli med igjen 

 1. Du vil få et push-varsel fra appen om at treningsperioden er i gang. 
 2. Sjekk at du er i riktig lag. Hvis ikke, gi beskjed til din lagleder eller til oss på support@myworkout.no 
 3. Kom i gang med poengsankinga med jobben 💪 

3. Hvordan er treningsperioden lagt opp? 

I denne perioden er alle deltakere fordelt på lag som gjør sitt for å samle treningspoeng. Treningsperioden består av ukeskamper som ditt lag kan vinne 🏅Hver søndag ved midnatt summeres lagpoengene og en ukesvinner kåres. Treningsøkter som ikke er lagret innen søndag inneværende uke blir ikke tatt med. Deretter nullstilles poengene og en ny ukeskamp starter. Vinneren av treningsperioden kåres til slutt basert på beste gjennomsnittlige rangering i alle ukeskampene 🏆Perioden starter: (Dette blir vi enige om) og slutter:  (anbefalt varighet 4 til 10 uker)

4. Hvordan samler jeg poeng i konkurransen med jobben?

Du får poeng for treninger som registreres i Myworkout GO appen. Du kan gjøre det på følgende måter:

 • Du kan bruke Myworkout GO appen til å gjennomføre treninger.
 • Du kan etterregistrere treninger i Myworkout GO appen. For at poengtavlen skal holdes oppdatert i løpet av uken vil du kun få poeng i konkurransen hvis økten er registrert innen 24timer etter at treningen er fullført.
 • Du kan koble til din Garmin-, Fitbit- og Polar-konto slik at disse treningsøktene automatisk blir synkronisert til Myworkout-kontoen din.

Er du på et lag med færre deltakere enn konkurrerende lag? Ikke bekymre deg, det vil legges til utjevningspoeng basert på hvor mange færre medlemmer laget har. Disse omtales som “handikappoeng”.

5. Hvordan blir poengene regnet ut?

Du får 1 poeng per treningsminutt som registreres i Myworkout GO. For at du skal få god framgang, må du trene i høy nok intensitet, lenge nok til at hjertet får effektiv trening. Vi vet at 4×4-intervaller oppnår dette, derfor får du 4 poeng for hvert minutt av dragene i en 4×4-økt registrert med Myworkout GO. Hvis du ikke vil trene 4×4 men likevel vil trene med høy intensitet, vil du få 4 poeng for hvert HIT-minutt du registrerer i aktivitetsmåleren.

Det er satt en øvre grense på 120 poeng per deltaker per dag. Når denne grensen nås må du vente til neste dag for å samle flere poeng. 

Eksempel:

En 4×4 intervall: 6 minutter oppvarming, 9 minutter aktiv pause og 3 minutter nedvarming = 18 poeng for moderat intensitet. 16 minutter høy intensitet = 16×4 =  64 poeng. Til sammen 82 poeng.

6. Hva kan jeg registrere som trening?

All trening kan registreres. Hvis kategorien for treningen du har gjennomført mangler, kan du enten bruke aktivitetsmåler-funksjonen eller etterregistrere og fortelle hva slags aktivitet du har gjort. 

Som en tommelfingerregel bør du kun registrere aktiviteter som gjør deg så svett at du normalt ville ha brukt treningsklær. Men hvis du har noe som hindrer deg i å yte normalt, som et vondt kne eller smerter i rygg, så registrerer du treningen du klarer.

7. Kan de andre på mitt lag se hvor mye jeg trener?

Ja, de andre vil bli varslet om at du har gjennomført en trening. I appens oversiktstavle vil du være anonym for resten. Der kan du se din egen plassering i forhold til resten av laget ditt. Husk, appen kan også brukes for å oppmuntre lagkameratene dine, eller til å invitere til felles aktivitet 🤗


8. Hva er nytt i appen?

Takk for at du leste helt hit 🤗 Det er viktig å få med seg grunnkunnskapen før man tar tak på nyhetene: 

 • Appens aktivitetsmåler kan nå evaluere intensiteten din og gi deg poeng slik som de standardiserte 4×4 programmene 😲 Les mer her  👈
 • Koble gjerne til en pulsmåler ❤️ (må være et belte) 
 • Myworkout Go + Apple Watch = SANT. Les mer om det her 👈

«Tren positivt og med et smil», Nina

UKAS INSPIRASJON ⭐️ Nina er ei jente på 50 år, som har vært aktiv hele livet. Da hun var yngre trente hun variert med både ski, friidrett, håndball, løping, sykling og mer. Hun har alltid hatt glede av å løpe, og vært med på en del løp. Målet har ikke vært å vinne, men å delta og yte det beste, og konkurrere mot seg selv 😊 Nina jobber som økonomi- og personalansvarlig i DNB Næringsmegling.

Alder: 50 år, biologisk alder: 20 år
«Deltar ofte på bedriftsidretten sine terrengløp»

«Med en stillesittende jobb er jeg avhengig av å røre meg på fritiden. Utenom jobb rekker jeg det jeg vil. Jeg har to store jenter på 21 og 23, trener variert, er med venner og er mye ute på tur. Jeg finner også gleden av å ligge i sofaen med en god bok eller en film.»

Hvordan trener du?

Jeg trener helst ute hele året, og da intervall både i motbakke og på bane. Joggeturer blir det også en del av, og trening på treningssenter. Da kan jeg trene både intervaller på mølle og styrke. Ellers, er jeg glad i å gå på ski i marka om vinteren, og sykler gjerne til jobb når det lar seg gjøre. Er også glad i fjellturer både i nærmiljøet og andre fine turer i Norge 🏔

Hva er ditt beste treningstips?

Tren positivt slik at du har lyst til å trene igjen og igjen! Og med et smil, slik at du får ekstra energi til økta og at de rundt deg ser at du liker å trene. 😁 Det gjør noe med humøret og hodet! Du har alltid tid til å trene, selv med små barn og full jobb hadde jeg alltid tid til ei treningsøkt.

Hvilken type trening liker du best?

Jeg er en variert treningstype, men liker best å kombinere løping og intervall. På vinteren kombinerer jeg ski og intervall. Selv om styrketrening ikke er det jeg liker best, vet jeg viktigheten av å trene styrke for å holde rygg og kropp i sjakk!

«Tok meg en intervalløkt på 17. mai i år» 🇳🇴🎉

Når dørstokkmila er lang, hva gjør du da?

Da smiler jeg og sier til meg selv: Du blir så fornøyd med deg selv og så glad etterpå! Du blir i bedre form og angrer aldri på ei treningsøkt! Eller så ringer jeg til ei venninne og spør om hun blir med, da forplikter jeg meg! 👭

Hvilken følelse får du etter en treningsøkt?

Gleder meg til neste gang! Jeg setter stor pris på å ha helse, lyst og mulighet til å trene!

Hva er god helse for deg, Nina?

Det er å kunne være aktiv og trene variert, og bruke alle treningsformer for å unngå ensidig belastning og bli skadet. Det å ha god helse betyr at jeg kan være med på det jeg vil!

Jeg har også troen på at å ha god helse er en stor fordel om man blir syk, for å komme seg raskere etterpå.

Hvordan bruker du appen Myworkout GO?

Jeg bruker Myworkout GO til alle intervalløktene mine både ute og på mølle, og det er min treningskompis i øktene! Den har motivert meg til å trene intervall, og 4×4 passer meg perfekt!

Den gir meg sammenlignbare resultater, og motiverer meg til å gi det lille ekstra for å få et godt resultat! Føler meg ensom uten Myworkout GO i intervalløktene.

«Digger trening i soloppgang og solnedgang»