Med verden for sine føtter

Toppbilde: Daglig leder i Myworkout, Knut Løkke. Foto: Terje Trobe.

– Myworkout har ambisiøse planer for det internasjonale markedet. Infrastrukturen er god, «internet of things» øker i omfang, og vi har god dokumentasjon på et sterkt og økende behov i store deler av verden.

Det sier daglig leder i Myworkout, Knut Løkke.

Myworkout ble startet opp av Løkke i 2013, og har siden den gang konsentrert seg om å komme inn på det norske markedet. Nå er derimot tiden moden for å utvide markedet betraktelig – resten av verden står for tur.

Helsefaglig forankret

– Vi har en unik mulighet til å hjelpe både individet og store befolkningsgrupper i mange land, sier Knut Løkke. Foto: Terje Trobe.
– Vi har en unik mulighet til å hjelpe både individet og store befolkningsgrupper i mange land, sier Knut Løkke. Foto: Terje Trobe.

I Norge har Myworkout som ambisjoner å bedre folkehelsa, og de internasjonale ambisjonene er langt ifra mindre.

– Myworkouts internasjonale ambisjoner er å lage verdens mest fleksible treningsløsning, sier Løkke.

– Mer konkret betyr det at vi skal tilby skreddersydd treningsinstruksjon som beviselig gir flere friske leveår og et bedre liv, på en inspirerende og motiverende måte. Det skal leveres direkte til forbruker på tvers av kultur- og landegrenser – uavhengig av alder, fysisk form eller tilgang til treningsutstyr, fortsetter han.

Selskapet har tilgang til verdensledende medisinsk kompetanse og dokumentasjon, og er opptatt å levere den beste og mest effektive treningen til sine medlemmer rundt om verden.

– Vi har en unik mulighet til å hjelpe både individet og store befolkningsgrupper i mange land med vår kommersielle strategi, salgskanaler, teknologiske kompetanse, og ikke minst gjennomføringskraft, sier Løkke.

Han forteller videre at han ser nye muligheter i å løse regulatoriske forhold i offentlig sektor, som skal gjøre det enklere for helsepersonell å ta i bruk løsningene i Myworkout.

– Men her gjenstår det fortsatt mye arbeid, sier den daglige lederen.

Les også: Effektiv trening i din egen stue

Store forskjeller

Ifølge Løkke går forskjellen mellom det norske og internasjonale markedet først og fremst på kulturelle forhold. Myworkout har derfor startet et IFU Hovedprosjekt, som kjøres i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge. Et av målene med dette prosjektet er å utvikle en løsning som fungerer på tvers av kultur- og landegrenser.

– Som en forlenging av dette prosjektet forbereder vi et program mot EU’s opprettede fond Horizon2020, der en av tre hovedområder omfavner strategien i Myworkout. Dette programmet vil gi mer forståelse, gjennom blant annet testing og faktisk tilstedeværelse i de ulike markedene, forklarer Løkke.

Vegard Strand og Willy G. Hernes er initiativtakerne bak UT Prosjektet, et salgs- og markedsprosjekt som hjelper små og mellomstore teknologibedrifter opp og ut i verden. Strand og Hernes har hjulpet flere titalls bedrifter til å etablere seg internasjonalt de siste ti årene.

– Konkurransen på det internasjonale markedet er annerledes. Det er andre aktører og du kan oppleve at det tar lengre tid å lande avtaler, sier Strand.

– Ofte er det slik at jo lengre bort fra Norge du drar, jo lengre tid kan dette ta, fortsetter han.

Les også: Ti aktive vinterferieaktiviteter

Willy G. Hernes (f.v.), Knut Løkke og Vegard Strand fra et tidligere arrangement i regi av UT Prosjektet. Foto: Marthe-Lise Lein
Willy G. Hernes (f.v.), Knut Løkke og Vegard Strand fra et tidligere arrangement i regi av UT Prosjektet. Foto: Marthe-Lise Lein

Gode, lokale samarbeidspartnere

Strand forklarer at det er viktig å skaffe seg gode, og lokale, samarbeidspartnere. Det kan være avgjørende for hvor raskt du kommer deg inn på det ønskelige markedet.

– Det er viktig for å få innpass fortest mulig. Du må samarbeide med folk du stoler på, som har lang erfaring og som kjenner markedet og den forretningsmessige kulturen i landet du ønsker innpass i.

UT-mentoren sier videre at det er flere måter å skaffe seg gode internasjonale samarbeidspartnere på, og at det er viktig å ikke forhaste den prosessen.

– Flere har brent seg på å inngå for raske samarbeidsavtaler. Det er viktig å benytte seg av hjelpen som finnes. Vi i UT Prosjektet har et stort nettverk som vi benytter for å sette bedrifter i kontakt med gode internasjonale samarbeidspartnere og potensielle kunder. Innovasjon Norge er også viktig med sitt store nettverk som de kan hjelpe bedrifter med, forklarer han.

Hvordan kan man skille seg ut på verdensmarkedet?

– Hvert marked er forskjellig. Det som for eksempel finnes i Tyskland, er ikke sikkert finnes i England. Det beste er å gå inn i markeder hvor «frukten henger lavest», nemlig der hvor ditt produkt har minst konkurranse eller ikke er introdusert ennå. Da fyller du hullene i markedet og finner en posisjon du kan ta.

– Også må du være best i måten du gjør ting på. Du må være dyktig i måten du jobber med både i forberedelsene, selve salget og oppfølgingen, bli oppfattet som seriøs, gjøre gode avtaler og ikke minst gjøre de rette avtalene, fortsetter han.

Les også: Trening for bedrifter

Mer enn et treningsfirma

Myworkout har ifølge Løkke en klar kommersiell strategi, men også et ideelt engasjement. I tillegg til å bedre folkehelsen viser nemlig Myworkout samfunnsengasjement innen entreprenørskap og grønn vekst.

– Vi er, for å nevne noe, sponsor til Ungt Entreprenørskap Trøndelags Fylkesmesse, hvor jeg også skal sitte i jurien. Og i forrige uke var Myworkout representert på årets Lerchendalkonferanse der 260 toppledere og politikere var samlet med «Endrnings- agenter for Grønn Vekst» som tema, avslutter Løkke.

 

Midt-Norges «eksklusive» internasjonale salgsklubb

Det sier Vegard Strand, én av de to initiativtakerne bak UT Prosjektet – et salgs- og markedsprosjekt, som hjelper små og mellomstore teknologibedrifter opp og ut i verden.

De siste ni årene har Vegard Strand og Willy G. Hernes hjulpet over 60 bedrifter til å øke sin omsetning, etablere seg internasjonalt, få nye kunder og øke sitt nettverk – et viktig kompetansehevingsprosjekt som kun finnes i Midt-Norge.

Willy G. Hernes (f.v.), Knut Løkke (myworkout) og Vegard Strand skal møtes jevnlig det neste året. Forhåpentligvis vil møtene føre til at firmaet myworkout kommer seg opp og UT i verden. Foto: Marthe-Lise Lein

Jevnlig oppfølging

Det hele startet tilbake i 2005 med at Innovasjon Norge, én av hovedsamarbeidspartnerne, stilte spørsmål rundt hvorfor det ikke ble noe av alle de prisvinnende teknologiselskapene i Trondheim.

— Jeg fortalte dem da at årsaken er at de ikke kan selge. I de små selskapene er det ofte den dårligste programmereren som blir satt som salgssjef, sier Willy.

Etter det fikk de to prosjektlederne en forespørsel om de kunne ha en konferanse innen salg for noen bedrifter.

— Vi satte oss ned sammen med Innovasjon Norge og ble enige om at det beste ville være å følge opp bedriftene over en periode på ett år. Alle bedrifter har vært på en konferanse hvor en eller annen «sværing” forteller hvordan han fikk til å øke salget i bedriften sin, men uka etter er de tilbake til hverdagen igjen – og hva gjør de da? Spør Willy.

— Det er mye bedre å møtes jevnlig, jobbe med dem og veilede dem gjennom et helt år, fortsetter han.

Prosjektet ble med disse argumentene i bakhånd et kompetansehevingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge, for firmaer som ville UT i verden – derav navnet UT Prosjektet.

Kun i Midt-Norge

UT Prosjektet har base i Trondheim, og er blitt et av Midt-Norges største nettverk av internasjonale teknologibedrifter. Det finnes ikke lignende prosjekter noe annet sted i landet.

— Det nettverket vi bygger, betyr at nesten uansett hvor i verden du skal selge i dag, så har vi noen som har vært der før, og kan fortelle deg om det markedet, sier Vegard.

Willy og Vegard har tidligere år tatt med ti firmaer i prosjektet, men i år er det tolv firmaer som har fått muligheten til å lære av de erfarne prosjektlederne.

— Firmaene må ha et internasjonalt potensiale, ha noe spesielt ved seg og ha et team som vil UT i den store verden, sier Vegard om kriteriene firmaene må oppfylle for å få bli tatt med.

Daglig leder i myworkout, Knut Løkke, deler erfaringer og målsettinger med resten av firmaene i prosjektet. Foto: Marthe-Lise Lein

Lære av hverandre

I løpet av prosjektåret blir det arrangert flere samlinger. Den første for årets deltagere ble arrangert mandag 8. desember.

— Hensikten med samlingene, som den vi hadde på mandag, er at de forskjellige firmaene skal lære hverandre å kjenne. Vi har sett at bedriftene får felles nytte av å kjenne hverandre og jobbe sammen, både på markedssiden, nettverkssiden og via felles kunder, sier Willy.

Mandagen presenterte firmaene seg – fra start til målsettinger. Det var pauser med mange interessante diskusjoner, utveksling av kontaktinfo og avtaleinngåelser om fremtidige møter – til tross for at mange av bedriftene jobber innen helt forskjellige bransjer.

— Man kan lære mye av et annet firma i en helt annen bransje, for det å drive et selskap og å drive salg og markedsarbeid har mange fellesnevnere uansett, sier Vegard.

En ny arena

Prosjektlederne sier at disse samlingene og konferansene har skapt en arena for internasjonalt salg og marked i Midt-Norge.

— Det er mange som har ulike arenaer bedriftene må forholde seg til, men det er bare én arena for internasjonalt salg og markedsføring. Det er denne arenaen vi har skapt, og den manglet før vi begynte UT, fortsetter Vegard.

Willy og Vegard har den siste tiden også inngått samarbeid med nye partnere. Dette har de gjort for å øke kompetansen og tjenestene som kan være viktig for bedriftene i prosjektet. De samarbeider med firmaer innen blant annet juss, patent- og varemerke beskyttelse, design og etableringer i utlandet. I tillegg skal de før jul innvie UT Huset – et eget bygg i det som er i ferd med å bli Trondheims teknologiske bydel; Sluppen.

— UT Prosjektet har, sammen med sine meget gode og erfarne partnere, vært til stor nytte for de teknologibedriftene som har deltatt, og vi ser frem til å bli gode samarbeidspartnere for fremtidige teknologibedrifter fra Midt Norge som vil UT i verden, avslutter Willy og Vegard.

For mer info, se utprosjektet.no

Firmaene som er med i prosjektet nå:

PMH (Petter’s Marine Hydraulics)

Norsk automatisering AS

Elpro

Piscada

Poseidon

Sapeg

myworkout

FourC

Enoco

Tech Damper

Asti

Dynamisk helse