Myworkout GO är en tjänst som består av webb- och mobilapplikationer och är en produkt från Myworkout AS (org.nr 912 663 272), ett företag med säte i Trondheim, Norge.
Eventuella ändringar av bestämmelserna kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida.
Om du har några frågor om detta dokument, kontakta oss på support@myworkout.com.

Integritetspolicy

Senast reviderad: 31.03.2020.

Myworkout AS är ansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder våra tjänster. Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämnande av de personuppgifter som vi tar emot eller samlar in från användningen av våra tjänster.

I samband med att du registrerar dig för tjänsten ber vi dig att godkänna användarvillkoren som fastställs i sekretesspolicyn, och ditt godkännande utgör därmed giltigt samtycke till användning av sådana personuppgifter för de syften som anges.

Vi ber om och använder dina personuppgifter endast för att kunna erbjuda dig alla funktioner och för att förbättra dem.

Vilken information samlar vi in och varför

Grundläggande kontoinformation

Fysiologisk information

Hälsoinformation

Vi samlar in, behandlar och lagrar sådan information från våra användare som utgör medicinska/hälsorelaterade data, vilka definieras som särskilda kategorier av personuppgifter enligt gällande sekretesslagar och bestämmelser, enligt vad som anges nedan i detta avsnitt. Detta innefattar även sådana medicinska/hälsorelaterade data, t.ex. beräkningar av maximal syreförbrukning och biologisk ålder, som kan utläsas från en kombination av rådata och uppgifter från användaren till vilka du har gett oss tillgång. Hälsoinformation som behandlas av oss via tjänsten kan innehålla följande:

Enhetsdata

Teknisk information och loggdata

Anslutna enheter och appar

Vi samlar in information från enheter och appar som du ansluter till Myworkout GO. Du kan exempelvis ansluta din Garmin-klocka eller FitBit-konto till Myworkout GO så kommer information från dessa enheter och appar att skickas vidare till Myworkout och behandlas i samma syfte som de uppgifter du tillhandahåller via våra produkter.

Kommunikation

Cookies

Datalagring

Hur vi delar och lämnar ut uppgifter

Personuppgiftsbiträden

Nedan hittar du en lista över personuppgiftsbiträden som vi har en överenskommelse med och som bidrar till tillhandahållandet av tjänsten. All överföring av personuppgifter från EU/EES görs i enlighet med ramverket Privacy Shield.

Organisationsanslutning

Dina rättigheter

Tillgång och portabilitet

Rättelse, radering och begränsad bearbetning

Tillämpning och rätt att lämna klagomål

I enlighet med GDPR strävar vi efter att lösa klagomål som rör din sekretess och insamling eller användning av dina personuppgifter. Frågor eller klagomål som gäller denna sekretesspolicy bör i första hand riktas till oss (se kontaktuppgifter nedan).

Om du har invändningar eller klagomål som grundar sig på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även lämna ett klagomål till ditt bostadslands dataskyddsmyndighet.

Uppgiftsskyddsombud

Begäran som rör integritet kan skickas till Myworkouts uppgiftsskyddsombud på privacy@myworkout.com.