Få en lidenskap for trening

lidenskap-for-trening

Ønsker du å unngå jo-jo trening i 2021? Og heller finne en langvarig glede i å gjennomføre øktene dine, da bør du søke mot en harmonisk lidenskap for trening. Her forklarer professor i Psykologi, Frode Stenseng, hvordan harmonisk eller tvangspreget lidenskap kan bety mye for vår opplevelse av å trene.

psykologiprofessor lidenskap for trening
Frode Stenseng, Professor i psykologi

Lidenskap for 4×4 i det nye året?

Tenk om 4×4-intervaller kan bli din lidenskap i det nye året. Noe som du ser frem til å gjøre, og som du gjerne rydder plass til i hverdagen. Treningen blir en del av den du er; blir en del av personligheten og identiteten din.

Når vi snakker om lidenskap er det ofte i sammenheng med kjærlighet til en annen person. I tillegg brukes begrepet også for å beskrive en sterk interesse for en aktivitet, som en kjær hobby eller fritidsinteresse. Å ha en lidenskap er bra for den mentale helsen, den kan være en kilde til mestring, vennskap, og personlig utvikling.

Hva er harmonisk lidenskap?

Professor Robert J. Vallerand mener at lidenskap for trening i hovedsak er bra for oss, men at det avhenger av hvilken variant av lidenskap man har; harmonisk lidenskap eller tvangspreget lidenskap. Harmonisk lidenskap er en interesse som er uproblematisk for personen, den er i balanse med andre interesser og gjøremål i livet, og gir positive opplevelser nokså uavhengig av prestasjoner.

Tvangspreget lidenskap derimot kjennetegnes av et sterkt fokus på prestasjoner, gjennom sammenlikninger med andre, og at interessen ofte kommer i konflikt med andre aktiviteter og relasjoner.

Hvilken lidenskap har du for trening?

Vallerand har, gjennom flere titalls studier, og ved å utvikle The Passion Scale (Vallerand et al. 2003) som måler disse to typene lidenskap, vist hvordan lidenskap henger sammen med andre forhold rundt trening. Personer med disse to ulike lidenskapene bruker like mye tid på aktiviteten, men de opplever svært ulike utfall av treningen. En harmonisk lidenskapelig person opplever positive følelser når de trener, og etter trening. En tvangspreget lidenskapelig person derimot føler ofte dårlig samvittighet og skam mens de trener, og opplever seg ofte som mislykket etter trening. 

Gjør trening til en positiv del av deg selv

Nå som du gyver løs på treningen i det nye året er det kanskje lurt å spørre seg; hvilken type lidenskap ønsker jeg å ha? En type lidenskap som blir en positiv del av deg selv, som gir deg glede i treningen, eller en mer stressende variant hvor du pisker deg selv gjennom treningsøktene? I vår egen forskning har vi vist hvordan tvangspreget lidenskap henger sammen med utbrenthet, familie- og jobbkonflikter, og dårlig selvbilde.

Les artikkelen om i Aftenposten

For å skape en harmonisk lidenskap handler det mest om å tenke på trening i det nye året som en positiv del av seg selv. At treningen blir noe man ønsker å utvikle og sette pris på, ikke noe som man leter etter ytre press for å få gjennomført. I neste artikkel vil vi snakke mer om «growth» vs. «fixed» tankesett når det kommer til lidenskap.