Powel er først i verden

Powel vil faktisk være den første bedriften i verden som får ta del i en vitenskapelige basert kommersiell løsning som gir de ansatte lengre og bedre liv.”

Dette sa daglig leder i Myworkout, Knut Løkke, i desember 2014. Da hadde Myworkout fått innvilget støtte av Innovasjon Norge til å starte et IFU-prosjekt med bedriften Powel. Selve prosjektet hadde som mål å bedre utholdenheten og styrken til de ansatte i bedriften, samt gi de ”mer liv”.

Nå er prosjektet avsluttet og denne uken ble en ferdig treningsløsning, Powel Active, rullet ut til alle Powel-ansatte, som holder til på kontorer i Norge, Sveits, Danmark, Polen, Sverige, Tyrkia og Chile.

Pilotprosjekt

Hele prosjektet med Powel startet med en pilotgruppe fra deres Trondheimskontor. Deltakerne tok en biologisk alder-test og fikk deretter utdelt et treningsprogram som er basert på 25 år med forskning fra NTNU.

Treningsprogrammet strakk seg over ti uker og deltakerne i pilotgruppen ble fortalt at de kunne bli ti år yngre i biologisk alder dersom de gjennomførte treningen. Resultatet ble bedre enn lovet for noen.

Jeg har gått fra 57 til 23 år i biologisk alder, og jeg har økt oksygenopptaket fra 34,3 til 48,5. Det er en fantastisk bra forbedring.”

Dette sa Øystein Sæther, økonomidirektør i Powel, etter ti uker på Myworkouts treningsprogram.

Øystein er nettopp ferdig med intervalltreningen og venter på svaret på testen. Foto: Terje Trobe
Øystein er nettopp ferdig med intervalltreningen og venter på svaret på testen.

– Trening gir mer liv. Det gir en vinnvinn-effekt. For den ansatte betyr det mer energi og et sunnere og lengre liv. Bedriften, på sin side, sparer penger og kan potensielt øke inntjeningen ved at den ansatte presterer bedre på jobb. Også over tid, svarer Knut Løkke på hvorfor en bedrift bør tilby trening til sine ansatte.

Mer liv for ALLE

Powel har ansatte i flere land og er avhengig av at treningen de tilbyr til sine ansatte kan benyttes uansett hvor i verden de befinner seg, og uansett hvor mye treningsutstyr de har tilgjengelig. I tillegg var en viktig faktor for Powel at de tilbød trening basert på kunnskap og forskning, og at selv de inaktive blir motivert til å være mer aktive.

– Vi er opptatt av at de ansatte skal ha en god helse, noe som i utgangspunktet er hver enkelt ansatts ansvar. Kan vi derimot tilrettelegge slik at den ansatte får mer motivasjon for å ta vare på sin egen helse, tror vi det vil slå positivt ut, sier daglig leder i Powel, Bård Benum.

– Derfor investerer vi via dette prosjektet, fordi det er både kunnskap og løsninger som vi tror vil motivere våre ansatte til å ta vare på helsa si, fortsetter han.

MVI_0528.00_00_56_11.Still001-1
Fra første test hos Powel.

Resultatet av prosjektet er en internasjonal treningsplattform og en app, som begge har som mål å gi alle ansatte i Powel mer liv. Mer liv i form av bedre helse, økt energi og et lengre liv uten sykdom og skader.

Informasjon om treningen og resultater:

7 år redusert biologisk alder tilsvarer statistisk sett:

  • 5% økt produktivitet i arbeid
  • 3-4 dager redusert sykefravær per ansatt per år
  • 25-35% redusert risiko for utvikling av alders- og livsrelatert sykdom og tidlig død.
  • Dette kan omregnes til kroner og øre ved å hente tall fra regnskapet.