Myworkout GO er en tjeneste som består av web- og mobilapplikasjoner og er et produkt av Myworkout AS (org No. 912 663 272), et selskap basert i Trondheim, Norge.
Alle revisjoner av dokumentet er gjeldende umiddelbart etter at de publiseres på denne siden.
Dersom du har spørsmål om dokumentet, vennligst kontakt oss på support@myworkout.com.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 31.03.2020.

Myworkout AS er behandler av de personlige opplysninger du oppgir når du bruker våre tjenester. På denne siden finner du informasjon om våre vilkår for innsamling, bruk og formidling av de personlige opplysninger vi mottar eller samler inn ved bruk av våre tjenester.

Ved å registrere deg i tjenesten har du blitt bedt å akseptere vilkårene som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Ved å akseptere gir du et gyldig samtykke til at vi bruker din personlig informasjon til de angitte formålene.

Vi ber om og bruker dine personlige opplysninger kun for å kunne levere våre tjenester i sin helhet og forbedre dem.

Hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor

Grunnleggende kontoinformasjon

Fysiologisk data

Helsedata

Vi samler inn, behandler og lagrer informasjon fra våre brukere som utgjør medisinsk/helsedata, definert som særlig kategori data i henhold til gjeldende personvernlover og forskrifter, som nærmere beskrevet i denne seksjonen. Dette inkluderer også medisinsk/helsedata som beregninger av maksimalt oksygenopptak og biologisk alder som er utledet fra en kombinasjon av rå sensordata og brukerinnputt som du har gitt oss tilgang til. Helseinformasjon behandlet av oss gjennom denne tjenesten kan inkludere følgende:

Enhetsdata

Teknisk informasjon og loggdata

Tilkoblede enheter og apper

Vi samler inn informasjon fra enheter og apper som du kobler til Myworkout GO. For eksempel kan du koble til Garmin-klokken eller FitBit-kontoen din til Myworkout GO, og informasjonen fra disse enhetene vil bli sendt til Myworkout og behandlet for de samme formålene som den dataen du tilgjengeliggjør gjennom vårt produkt.

Kommunikasjon

Informasjonskapsler

Datalagring

Hvordan vi deler og tilgjengeliggjør informasjon

Databehandlere

Nedenfor finner du en liste over databehandlerne vi har avtale med og bidrar til leveringen av tjenesten. Enhver overføring av personlig data ut av EØS-område gjøres i samsvar med Privacy Shield-rammeverket.

Organisasjonstilknytning

Dine rettigheter

Innsyn og dataportabilitet

Retting, sletting og begrenset behandling

Håndhevelse og retten til å klage

I samsvar med GDPR forplikter vi oss til å behandle klager angående ditt personvern og vår innsamling og bruk av dine personlige data. Forespørsler eller klager angående denne personvernerklæringen skal først rettes til oss (se kontaktinformasjon nedenfor).

Hvis du har reservasjoner eller grunnlag til å klage på vår behandling av din personlige data kan du også sende en klage til ditt bostedlands databeskyttelsesmyndighet.

Personvernombud

Henvendelser angående personvern kan rettes til Myworkouts personvernombud på e-post: privacy@myworkout.com.